So sánh ảnh hưởng trên đông máu của dung dịch stabisol và dung dịch refortan ở bệnh nhân phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới

About this capture

Alexa Crawls

Alexa Crawls

Mục tiêu:so sánh ảnh hưởng trên đông máu của dung dịch hetastarch (Stabisol 450/0,7) và dung dịch 

Mục tiêu:so sánh ảnh hưởng trên đông máu của dung dịch hetastarch (Stabisol 450/0,7) và dung dịch 

pentastarch (Refortan 200/0,5) ở bệnh nhân (BN) phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới. Đối tượng và 

pentastarch (Refortan 200/0,5) ở bệnh nhân (BN) phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới. Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp, ngẫu nhiên mù đơn và có đối chứng. BN được chia thành 3 

phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp, ngẫu nhiên mù đơn và có đối chứng. BN được chia thành 3 

nhóm: Stabisol 450/0,7 (n = 30); Refortan 200/ 0,5(n = 30) và nhóm chứng NaCl 9‰ (n = 30). Dung dịch 

nhóm: Stabisol 450/0,7 (n = 30); Refortan 200/ 0,5(n = 30) và nhóm chứng NaCl 9‰ (n = 30). Dung dịch 

nghiên cứu được truyền trong quá trình phẫu thuật với liều lượng 20ml/kg. Các chỉ số huyết động, lượng mất 

nghiên cứu được truyền trong quá trình phẫu thuật với liều lượng 20ml/kg. Các chỉ số huyết động, lượng mất 

máu trong và sau mổ được theo dõi trong vòng 48h. Các xét nghiệm (XN) đông máu đánh giá ở 3 thời điểm: 

máu trong và sau mổ được theo dõi trong vòng 48h. Các xét nghiệm (XN) đông máu đánh giá ở 3 thời điểm: 

trước mổ, sau mổ và sau mổ 24h.  Kết quả:lượng máu mất sau mổ ở 2 nhóm Stabisol và Refortan không có 

trước mổ, sau mổ và sau mổ 24h.  Kết quả:lượng máu mất sau mổ ở 2 nhóm Stabisol và Refortan không có 

sự khác biệt. Yếu tố VIII ở nhóm Stabisol giảm nhiều hơn nhóm Refortan và kéo dài hơn (p  < 0,05); vWA 

sự khác biệt. Yếu tố VIII ở nhóm Stabisol giảm nhiều hơn nhóm Refortan và kéo dài hơn (p  < 0,05); vWA 

đều giảm ở nhóm Stabisol và nhóm Rerortan nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết luận:mức 

đều giảm ở nhóm Stabisol và nhóm Rerortan nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết luận:mức 

độ ảnh hưởng trên đông máu của dung dịch Stabisol ở liều 20ml/kg nhiều hơn và kéo dài hơnso với dung 

độ ảnh hưởng trên đông máu của dung dịch Stabisol ở liều 20ml/kg nhiều hơn và kéo dài hơnso với dung 

dịch Refortan nhưng chưa gây ra các rối loạn đông máu trên lâm sàng.

dịch Refortan nhưng chưa gây ra các rối loạn đông máu trên lâm sàng.

Nguy  cơ  lây  nhiễm  các  loại  vi  rút  nguy  hiểm 

Nguy  cơ  lây  nhiễm  các  loại  vi  rút  nguy  hiểm 

qua đường máu như HBV, HCV, HIV… là một vấn 

qua đường máu như HBV, HCV, HIV… là một vấn 

đề lớn khi truyền máu cho bệnh nhân. Do vậy,việc 

đề lớn khi truyền máu cho bệnh nhân. Do vậy,việc 

hạn chế tối đa truyền máu bằng sử dụng cácdung 

hạn chế tối đa truyền máu bằng sử dụng cácdung 

dịch thay thế là rất cần thiết, đặc biệt làtrong giai 

dịch thay thế là rất cần thiết, đặc biệt làtrong giai 

đoạn phẫu thuật (PT). Cho đến nay, dung dịch HES 

đoạn phẫu thuật (PT). Cho đến nay, dung dịch HES 

được sử dụng rộng rãi hơn cả là vì nhiều lý do như: 

được sử dụng rộng rãi hơn cả là vì nhiều lý do như: 

tác  dụng  kéo  dài,  ít  gây  sốc  phản  vệ  hơn… Tuy 

tác  dụng  kéo  dài,  ít  gây  sốc  phản  vệ  hơn… Tuy 

nhiên,  nó  cũng  có  những  tác  dụng  không  mong 

nhiên,  nó  cũng  có  những  tác  dụng  không  mong 

muốn  với  các  mức  độ  khác  nhau  tuỳ  theo  trọng 

muốn  với  các  mức  độ  khác  nhau  tuỳ  theo  trọng 

lượng  phân  tử  trung  bình,  tỷ  lệ  độ  thay  thế  của 

lượng  phân  tử  trung  bình,  tỷ  lệ  độ  thay  thế  của 

dung dịch, liều lượng sử dụng và các yếu tốphối 

dung dịch, liều lượng sử dụng và các yếu tốphối 

hợp (mất máu nhiều, suy gan – thận)…[7]. Tác dụng 

hợp (mất máu nhiều, suy gan – thận)…[7]. Tác dụng 

phụ của dung dịch HES trên đông máu vẫn đang 

phụ của dung dịch HES trên đông máu vẫn đang 

còn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Ở Mỹ, chỉ 

còn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Ở Mỹ, chỉ 

có duy nhất dung dịch HES có trọng lượng phântử 

có duy nhất dung dịch HES có trọng lượng phântử 

cao  (hetastarch)  được  sử  dụng  làm  dung  dịch  để

cao  (hetastarch)  được  sử  dụng  làm  dung  dịch  để

thay thế khối lượng tuần hoàn còn ở châu Âu, có xu 

thay thế khối lượng tuần hoàn còn ở châu Âu, có xu 

hướng  sử  dụng  các  loại  dung  dịch  HES  có  trọng 

hướng  sử  dụng  các  loại  dung  dịch  HES  có  trọng 

lượng  phân  tử  trung  bình  (pentastarch)  và  thấp

lượng  phân  tử  trung  bình  (pentastarch)  và  thấp

(tetrastarch) [2, 3, 4]. Ở Việt Nam, mới chỉ códung 

(tetrastarch) [2, 3, 4]. Ở Việt Nam, mới chỉ códung 

dịch pentastarch được nghiên cứu (NC) và sử dụng 

dịch pentastarch được nghiên cứu (NC) và sử dụng 

rộng rãi trên lâm sàng [1], chưa có nghiên cứu nào 

rộng rãi trên lâm sàng [1], chưa có nghiên cứu nào 

đánh giá ảnh hưởng của dung dịch hetastarch trên 

đánh giá ảnh hưởng của dung dịch hetastarch trên 

đông  máu.  Chính  vì  vậy,  chúng  tôi  tiến  hành 

đông  máu.  Chính  vì  vậy,  chúng  tôi  tiến  hành 

nghiên cứu này với mục tiêu:

nghiên cứu này với mục tiêu:

So  sánh  mức  độ  ảnh  hưởng  trên  đông  máu 

So  sánh  mức  độ  ảnh  hưởng  trên  đông  máu 

của  dung  dịch  hetastarch  với  dung  dịch 

của  dung  dịch  hetastarch  với  dung  dịch 

pentastarch ở những bệnh nhân phẫu thuật chấn 

pentastarch ở những bệnh nhân phẫu thuật chấn 

thương chỉnh hình chi dưới.

thương chỉnh hình chi dưới.


So sánh ảnh hưởng trên đông máu của dung dịch stabisol và dung dịch refortan ở bệnh nhân phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới “


Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.

Để tải tài liệu về máy.

Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

IDM

( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )

KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.

NẠP

TRỪ

CHỈ CÓ MỘT PHẦN

( 24/24H )

( 8AM – 12PM )

|

|

|

|

|