Siêu Âm Bụng Tổng Quát ( English Ebook )

Siêu Âm Bụng Tổng Quát

Tác giả: TS Nguyễn Phước Bảo Quân

Nhà xuất bản Đại học Huế
Xuất bản lần thứ tư
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 756
Bìa cứng