Phương pháp phá thai từ 13-16 tuần bằng nong và gap sau khi làm mềm cổ tử cung bằng misoprostol

About this capture

Alexa Crawls

Alexa Crawls

100 phụ nữ có tuổi thai từ 13-16 tuần đ-ợc phá thai bằng ph-ơng pháp sử dụng 2 viên misoprostol 200 mcrg dể làm mềm và mở cổ tử cung sau 3 giờ tiến hành nong và gắp thai ,kết quả : 100% chấm dứt thai nghén hoàn toàn ,tai biến do thủ thuật là 1 %.tác dụng phụ của thuốc: buồn nôn ,nôn, đi ngoài sốt t ỷ lệ cổ tử cung đáp ứng với misoprostol là 100% mềm và mở cổ tử cung. thời gian thực hiện thủ thuật từ 10¬15 phút Tỷ lệ chấp nhận và hài lòng vóiph- ơng pháp là 91%

100 phụ nữ có tuổi thai từ 13-16 tuần đ-ợc phá thai bằng ph-ơng pháp sử dụng 2 viên misoprostol 200 mcrg dể làm mềm và mở cổ tử cung sau 3 giờ tiến hành nong và gắp thai ,kết quả : 100% chấm dứt thai nghén hoàn toàn ,tai biến do thủ thuật là 1 %.tác dụng phụ của thuốc: buồn nôn ,nôn, đi ngoài sốt t ỷ lệ cổ tử cung đáp ứng với misoprostol là 100% mềm và mở cổ tử cung. thời gian thực hiện thủ thuật từ 10¬15 phút Tỷ lệ chấp nhận và hài lòng vóiph- ơng pháp là 91%

Nhu cẩu đ- Ợc chấm dứt thai nghén ngoài ý muốn hiện đang còn rất lớn. Hàng năm, trên toàn thế giới -ớc tính có khoảng 46 triệu tr-ờng hỢp phá thai<1). Tại Việt nam, trong những năm gẩn đây cũng có tới trên d- ới một triệu l-Ợt phụ nữ có nhu cẩu đ-Ợc phá thai hàng năm<2).
Từ nhiều năm nay, ph-ơng pháp chủ yếu đ- Ợc sử dụng trong phá thai 3 tháng giữa vẫn là ph- ơng pháp Kovac’s cải tiến – đặt túi n- ớc vào buồng tử cung kết hỢp với truyền nhỏ giọt Oxytocin. Tuy nhiên, ph- ơng pháp này chỉ áp dụng hiệu quả ở những tr-ờng hỢp thai trên 16 tuẩn. Nh- vậy, để có thể phá thai trong tr- ờng hỢp mang thai ngoài ý muốn đã quá 3 tháng đẩu, nhiều ng-ời đã phải chờ đỢi cho đến tuẩn thứ 16 của thai kỳ<5). Đối với bất kỳ ng-ời phụ nữ nào, đặc biệt là những ng-ời phụ nữ ch- a lập gia đình hoặc vị thành niên, đó là một thời kỳ thử thách đẩy đau khổ họ phải chịu đựng sự căng thẳng kéo dài..
Xuất phát từ thực tế kể trên, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài này với các mục tiêu cụ thể nh- sau
•    Đánh giá hiệu quả của ph-ơng pháp nong và gắp thai trong phá thai từ 13 đến 16 tuẩn tuổi sau khi sử dụng Misoprostol làm mềm cổ tử cung
•    Đánh giá tính an toàn, các tác dụng phụ của thuốc và các tai biến của thủ thuật.
•    Đánh giá sự chấp nhận của bệnh nhân đối với ph- ơng pháp này
II.    ĐỐI T ỢNG VÀ PH ƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
2.1.    Đôi t Ợng nghiên cứu
2.1.1.    Tiêu chuẩn lấy vào nghiên cúu:
Bệnh nhân đ-Ợc lấy vào nghiên cứu nếu có đủ các tiêu chuẩn sau:
•    Có thai từ trên 13 đến 16 tuẩn trong buồng tử cung đ- Ợc khẳng định bằng kết quả siêu âm
•    Tự nguyện làm đơn xin đề nghị đ-Ợc phá thai. Với các tr- ờng hỢp d- ới 18 tuổi, có thêm đơn đề nghị của ng- ời giám hộ.
•    Đồng ý đ-Ợc phá thai bằng ph-ơng pháp nong và gắp có sử dụng Misoprostol.
2.1.2.    Tiêu chuẩn loại trù:
Bệnh nhân bị loại trừ khỏi nghiên cứu nếu có ít nhất là 1 trong các tiêu chuẩn sau đây:
•     Có nhân xơ d-ới niêm mạc tử cung.
•     Có bệnh nội khoa nặng, bệnh tim mạch.
•     Có dị dạng ở âm đạo, cổ tử cung, tử cung.
•    Dị ứng với Prostaglandin.
2.1.3.    Cỡ mẫu và ph ong pháp chọn mẫu:
Cỡ mẫu là 100 bệnh nhân đ-Ợc lấy tích luỹ từ thời điểm bắt đẩu nghiên cứu cho đến thời điểm lấy đủ 100 bệnh nhân.
2.1.    Ph ơng pháp nghiên cứu
2.2.1.    Thiếtkếnghiên cứu:
Nghiên cứu một loạt các tr-ờng hợp (case series).

Nhu cẩu đ- Ợc chấm dứt thai nghén ngoài ý muốn hiện đang còn rất lớn. Hàng năm, trên toàn thế giới -ớc tính có khoảng 46 triệu tr-ờng hỢp phá thai<1). Tại Việt nam, trong những năm gẩn đây cũng có tới trên d- ới một triệu l-Ợt phụ nữ có nhu cẩu đ-Ợc phá thai hàng năm<2).
Từ nhiều năm nay, ph-ơng pháp chủ yếu đ- Ợc sử dụng trong phá thai 3 tháng giữa vẫn là ph- ơng pháp Kovac’s cải tiến – đặt túi n- ớc vào buồng tử cung kết hỢp với truyền nhỏ giọt Oxytocin. Tuy nhiên, ph- ơng pháp này chỉ áp dụng hiệu quả ở những tr-ờng hỢp thai trên 16 tuẩn. Nh- vậy, để có thể phá thai trong tr- ờng hỢp mang thai ngoài ý muốn đã quá 3 tháng đẩu, nhiều ng-ời đã phải chờ đỢi cho đến tuẩn thứ 16 của thai kỳ<5). Đối với bất kỳ ng-ời phụ nữ nào, đặc biệt là những ng-ời phụ nữ ch- a lập gia đình hoặc vị thành niên, đó là một thời kỳ thử thách đẩy đau khổ họ phải chịu đựng sự căng thẳng kéo dài..
Xuất phát từ thực tế kể trên, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài này với các mục tiêu cụ thể nh- sau
•    Đánh giá hiệu quả của ph-ơng pháp nong và gắp thai trong phá thai từ 13 đến 16 tuẩn tuổi sau khi sử dụng Misoprostol làm mềm cổ tử cung
•    Đánh giá tính an toàn, các tác dụng phụ của thuốc và các tai biến của thủ thuật.
•    Đánh giá sự chấp nhận của bệnh nhân đối với ph- ơng pháp này
II.    ĐỐI T ỢNG VÀ PH ƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
2.1.    Đôi t Ợng nghiên cứu
2.1.1.    Tiêu chuẩn lấy vào nghiên cúu:
Bệnh nhân đ-Ợc lấy vào nghiên cứu nếu có đủ các tiêu chuẩn sau:
•    Có thai từ trên 13 đến 16 tuẩn trong buồng tử cung đ- Ợc khẳng định bằng kết quả siêu âm
•    Tự nguyện làm đơn xin đề nghị đ-Ợc phá thai. Với các tr- ờng hỢp d- ới 18 tuổi, có thêm đơn đề nghị của ng- ời giám hộ.
•    Đồng ý đ-Ợc phá thai bằng ph-ơng pháp nong và gắp có sử dụng Misoprostol.
2.1.2.    Tiêu chuẩn loại trù:
Bệnh nhân bị loại trừ khỏi nghiên cứu nếu có ít nhất là 1 trong các tiêu chuẩn sau đây:
•     Có nhân xơ d-ới niêm mạc tử cung.
•     Có bệnh nội khoa nặng, bệnh tim mạch.
•     Có dị dạng ở âm đạo, cổ tử cung, tử cung.
•    Dị ứng với Prostaglandin.
2.1.3.    Cỡ mẫu và ph ong pháp chọn mẫu:
Cỡ mẫu là 100 bệnh nhân đ-Ợc lấy tích luỹ từ thời điểm bắt đẩu nghiên cứu cho đến thời điểm lấy đủ 100 bệnh nhân.
2.1.    Ph ơng pháp nghiên cứu
2.2.1.    Thiếtkếnghiên cứu:
Nghiên cứu một loạt các tr-ờng hợp (case series).


Phương pháp phá thai từ 13-16 tuần bằng nong và gap sau khi làm mềm cổ tử cung bằng misoprostol “


Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.

Để tải tài liệu về máy.

Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

IDM

( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )

KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.

NẠP

TRỪ

CHỈ CÓ MỘT PHẦN

( 24/24H )

( 8AM – 12PM )

|

|

|

|

|