Nội tiết học y khoa cơ bản 3th ( English Ebook )

Nội tiết Y khoa cơ bản, phiên bản thứ 3 cập nhật những tiến bộ trong sự hiểu biết của kích thích tố tham gia vào việc điều chỉnh hầu hết các khía cạnh của chức năng cơ thể.

Tập trung vào các khía cạnh phân tử và tế bào sản xuất hormone và tác động bắt nguồn từ bối cảnh của sinh lý học tích hợp.

Chủ đề được tiếp cận từ góc độ của một nhà sinh lý học với hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Ấn bản thứ tư này là sự đa dạng về minh họa đầy màu sắc với sơ đồ sơ đồ mô tả và phát hiện trong thí nghiệm thu được trong các nghiên cứu lâm sàng.

Mỗi trong số mười bốn chương bắt đầu với một “Tổng quan” của chủ đề và được kết thúc bằng một “danh sách đọc đề nghị”.

Chương đầu tiên đặt nền móng bằng cách trình bày thông tin cơ bản và nguyên tắc của cơ cấu nội tiết tố, sự bài tiết, và tác động, và các vai trò sinh lý của các tuyến nội tiết chính.

Chương tiếp theo nhấn mạnh vai trò của hệ thống nội tiết trong việc giải quyết các vấn đề sinh lý như điều hòa khối lượng và thành phần của chất dịch cơ thể đối với nhu cầu thay đổi môi trường, và điều hòa  cân bằng năng lượng ngắn hạn và dài hạn.

Các chương cuối cùng với các vai trò không thể thiếu của kích thích tố trong phát triển, tăng trưởng và sinh sản.

* Tất cả các chương đã được viết lại và cập nhật, bao gồm thảo luận mới về sinh tổng hợp steroid thượng thận, tuyến cận giáp trong bệnh béo phì, loãng xương và sự trao đổi chất, cũng như một chương hoàn toàn mới về nội tiết tố đường tiêu hóa.

* BTV có 45 năm kinh nghiệm giảng dạy khoa nội tiết và sinh lý học cho sinh viên y khoa ở Đại học Harvard và UMass.

Tóm tắt

Basic Medical Endocrinology, 3th Edition

H. Maurice Goodman

Hardcover: 344 pages

Publisher: Academic Press; 3 edition (September 1, 2008)

Language: English

ISBN-10: 0123739756

ISBN-13: 978-0123739759