Nghiên cứu quan điểm của sinh viên học viện quân y về vấn đề hiến tạng

About this capture

Internet Archive

Wide Crawl Number 14 – Started Mar 4th, 2016 – Ended Sep 15th, 2016

The seed for Wide00014 was:

The seed list contains a total of 431,055,452 URLs

The seed list was further filtered to exclude known porn, and link farm, domains

The modified seed list contains a total of 428M URLs

Hiên nay ở nước ta, ghép tạng đang từng bước phát triển vững chắc nhưng đảm bảo nguồn tạng hiến là một vấn đề phức tạp, phụ thuộc nhiều vào ý thức của mỗi cá nhân cũng như quan niêm của xã hội. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 1,788 học viên về vấn đề hiến tạng. Kết quả: 75,1% số người ủng hộ hiến tạng khi có chỉ định; phản đối 24,9%. Trong đó 57,3% sẵn lòng ký giấyhiến tạng, 21,8% không đồng ý; 24,4% còn lại chưa quyết định. Có mối liên quan giữa quan điểm hiến tạng với các yếu tố’ tuổi, giới, tình trạng người thân trong gia đình bị bênh nặng phải điều trị tại bênh viên

Hiên nay ở nước ta, ghép tạng đang từng bước phát triển vững chắc nhưng đảm bảo nguồn tạng hiến là một vấn đề phức tạp, phụ thuộc nhiều vào ý thức của mỗi cá nhân cũng như quan niêm của xã hội. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 1,788 học viên về vấn đề hiến tạng. Kết quả: 75,1% số người ủng hộ hiến tạng khi có chỉ định; phản đối 24,9%. Trong đó 57,3% sẵn lòng ký giấyhiến tạng, 21,8% không đồng ý; 24,4% còn lại chưa quyết định. Có mối liên quan giữa quan điểm hiến tạng với các yếu tố’ tuổi, giới, tình trạng người thân trong gia đình bị bênh nặng phải điều trị tại bênh viên

Cấy ghép tạng là một trong những thành tựu kỳ diêu nhất của y học hiên đại. Nhờ có sự tiến bộ đáng kể trong vài thập niên vừa qua, hàng trăm ngàn người được ghép tạng đã có cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài hơn. Đối với những người bị bênh hiểm nghèo hoặc bênh giác mạc đồng nghĩa với một cơ hội nữa được sống hoặc một cuộc đời có chất lượng cao hơn.
Tuy nhiên, các bộ phận cơ thể hiến cho vẫn thiếu hụt trầm trọng do hoàn toàn phụ thuộc vào lòng hảo tâm của người hiến tạng và các thành viên trong gia đình họ. Sự gia tăng
liên tục của số lượng bênh nhân chờ ghép mà lượng tạng hiến không đủ. Hai nguyên nhân chính dẫn tới sự khác biệt giữa số lượng tạng hiến tiềm năng và lượng tạng thực hiến là không có sự tiếp cận giữa người muốn hiến tạng với cơ sở ghép tạng và sự không đồng ý của người nhà.

Cấy ghép tạng là một trong những thành tựu kỳ diêu nhất của y học hiên đại. Nhờ có sự tiến bộ đáng kể trong vài thập niên vừa qua, hàng trăm ngàn người được ghép tạng đã có cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài hơn. Đối với những người bị bênh hiểm nghèo hoặc bênh giác mạc đồng nghĩa với một cơ hội nữa được sống hoặc một cuộc đời có chất lượng cao hơn.
Tuy nhiên, các bộ phận cơ thể hiến cho vẫn thiếu hụt trầm trọng do hoàn toàn phụ thuộc vào lòng hảo tâm của người hiến tạng và các thành viên trong gia đình họ. Sự gia tăng
liên tục của số lượng bênh nhân chờ ghép mà lượng tạng hiến không đủ. Hai nguyên nhân chính dẫn tới sự khác biệt giữa số lượng tạng hiến tiềm năng và lượng tạng thực hiến là không có sự tiếp cận giữa người muốn hiến tạng với cơ sở ghép tạng và sự không đồng ý của người nhà.


Nghiên cứu quan điểm của sinh viên học viện quân y về vấn đề hiến tạng “


   

IDM

( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )

KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.

NẠP

TRỪ

CHỈ CÓ MỘT PHẦN

( 24/24H )

( 8AM – 8PM )

|

|

|

|

|Công ty thám tư ở hà nội,

Công ty thám tư ở hà nội,

dịch vụ thám tử tư,

dịch vụ thám tử tư,

dịch vụ thám tử tư hà nội

dịch vụ thám tử tư hà nội