Nghiên cứu hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng tiêm cồn tuyệt đối dưới sự hướng dẫn của siêu âm ở bệnh viện trường đại học y khoa Huế

About this capture

Common Crawl

Ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) đứng hàng thứ 8 trong các loại ung thư và là nguyên nhân của hơn một triệu trường hợp tử vong hàng năm trên thế giới [5], đứng hàng thứ ba trong các loại ung thư ở nam giới ở Việt Nam [1]. Ung thư biểu mô tế bào gan là một bệnh thường có tiên lượng nặng do phần lớn các bệnh nhân khi được phát hiện đã ở giai đoạn muộn, không còn chỉ định phẫu thuật [3][4]. Do đó, việc nghiên cứu các kỹ thuật điều trị hỗ trợ là rất cần thiết. Kỹ thuật tiêm cồn tuyệt đối vào khối u dưới sự hướng dẫn của siêu âm là một kỹ thuật không quá phức tạp, không đòi hỏi thiết bị đắt tiền, ít có chống chỉ định đã được nhiều tác giả chứng minh có hiệu  quả  nhất  định.  Xuất  phát  từ  thực  tế  đó, chúng  tôi  đã  tiến  hành  nghiên  cứu  đề  tài: “Nghiên cứu hiệu quả điều trị UTBMTBG bằng tiêm cồn tuyệt đối dưới sự hướng dẫn của siêu âm ở bệnh viện trường Đại học Y khoa Huế ”. Mục tiêu của đề tài:

Ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) đứng hàng thứ 8 trong các loại ung thư và là nguyên nhân của hơn một triệu trường hợp tử vong hàng năm trên thế giới [5], đứng hàng thứ ba trong các loại ung thư ở nam giới ở Việt Nam [1]. Ung thư biểu mô tế bào gan là một bệnh thường có tiên lượng nặng do phần lớn các bệnh nhân khi được phát hiện đã ở giai đoạn muộn, không còn chỉ định phẫu thuật [3][4]. Do đó, việc nghiên cứu các kỹ thuật điều trị hỗ trợ là rất cần thiết. Kỹ thuật tiêm cồn tuyệt đối vào khối u dưới sự hướng dẫn của siêu âm là một kỹ thuật không quá phức tạp, không đòi hỏi thiết bị đắt tiền, ít có chống chỉ định đã được nhiều tác giả chứng minh có hiệu  quả  nhất  định.  Xuất  phát  từ  thực  tế  đó, chúng  tôi  đã  tiến  hành  nghiên  cứu  đề  tài: “Nghiên cứu hiệu quả điều trị UTBMTBG bằng tiêm cồn tuyệt đối dưới sự hướng dẫn của siêu âm ở bệnh viện trường Đại học Y khoa Huế ”. Mục tiêu của đề tài:

1. Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư  biểu mô tế bào gan bằng kỹ thuật tiêm cồn tuyệt đối qua da dưới hướng dẫn của siêu âm.

1. Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư  biểu mô tế bào gan bằng kỹ thuật tiêm cồn tuyệt đối qua da dưới hướng dẫn của siêu âm.

2. Khảo sát tỷ lệ tái phát tại chỗ và các tai biến của kỹ thuật này.

2. Khảo sát tỷ lệ tái phát tại chỗ và các tai biến của kỹ thuật này.

II. ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

II. ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu

1. Đối tượng nghiên cứu1.1. Nhóm bệnh

1.1. Nhóm bệnhCác bệnh nhân được chẩn đoán UTBMTBG điều trị tại khoa Nội, bệnh viện trường Đại học Y khoa Huế từ 1/2004 – 12/2005.

Các bệnh nhân được chẩn đoán UTBMTBG điều trị tại khoa Nội, bệnh viện trường Đại học Y khoa Huế từ 1/2004 – 12/2005.

Nhóm bệnh: n = 50;

Nhóm bệnh: n = 50;Tiêu chuẩn chọn nhóm bệnh: siêu âm và chụp cắt lớp vi tính có thương tổn dạng khối, AFP > 20 ng/ml, tế bào học qua chọc hút khối u bằng kim nhỏ có hình ảnh của UTBMTBG [3].

Tiêu chuẩn chọn nhóm bệnh: siêu âm và chụp cắt lớp vi tính có thương tổn dạng khối, AFP > 20 ng/ml, tế bào học qua chọc hút khối u bằng kim nhỏ có hình ảnh của UTBMTBG [3].

2. Phương pháp nghiên cứu

2. Phương pháp nghiên cứuThiết kế nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứuNghiên cứu tiến cứu.

Nghiên cứu tiến cứu.Các thông số nghiên cứu cụ thể

Các thông số nghiên cứu cụ thểSự biến đổi triệu chứng lâm sàng sau điều trị.

Sự biến đổi triệu chứng lâm sàng sau điều trị.Tỷ lệ hoại tử khối u sau điều trị (siêu âm và chụp cắt lớp vi tính).

Tỷ lệ hoại tử khối u sau điều trị (siêu âm và chụp cắt lớp vi tính).

Thay đổi AFP và chỉ số Child – Pugh sau điều trị.

Thay đổi AFP và chỉ số Child – Pugh sau điều trị.

Tỷ lệ tái phát tại chỗ sau điều trị 12 và 18 tháng.

Tỷ lệ tái phát tại chỗ sau điều trị 12 và 18 tháng.

Tai biến của kỹ thuật tiêm cồn tuyệt đối.

Tai biến của kỹ thuật tiêm cồn tuyệt đối.Phương pháp

Phương phápPhương tiện điều trị: máy siêu âm, kim tiêm: kim chọc dịch não tủy 21 G (d = 0,9  mm), cồn tuyệt đối 98% của xí nghiệp Dược  phẩm Trung Ương Huế.

Phương tiện điều trị: máy siêu âm, kim tiêm: kim chọc dịch não tủy 21 G (d = 0,9  mm), cồn tuyệt đối 98% của xí nghiệp Dược  phẩm Trung Ương Huế.

Kỹ thuật tiêm cồn vào khối u gan: đánh dấu điểm chọc kim, gây tê; dưới sự hướng  dẫn  của siêu âm, chọc kim vào theo đường  ngắn và an toàn nhất, hướng đầu kim vào vị trí trung tâm của khối u, theo dõi đường kim vào. Khi đầu kim đã ở chính giữa u, lắp bơm tiêm có cồn vào, bơm nhẹ cồn vào khối u, quan sát  vòng lan toả trắng xóa của cồn. Rút nhẹ đầu kim ra sát bao gan, gây tê dưới bao gan [2].

Kỹ thuật tiêm cồn vào khối u gan: đánh dấu điểm chọc kim, gây tê; dưới sự hướng  dẫn  của siêu âm, chọc kim vào theo đường  ngắn và an toàn nhất, hướng đầu kim vào vị trí trung tâm của khối u, theo dõi đường kim vào. Khi đầu kim đã ở chính giữa u, lắp bơm tiêm có cồn vào, bơm nhẹ cồn vào khối u, quan sát  vòng lan toả trắng xóa của cồn. Rút nhẹ đầu kim ra sát bao gan, gây tê dưới bao gan [2].

Liều lượng cồn dự kiến số lượng cồn mỗi lần tiêm: tùy thuộc kích thước khối u, trung bình 1 – 5 ml/lần, số lần tiêm /mỗi lần: 1, khoảng cách giữa 2 lần tiêm:1 tuần tổng số lần tiêm: tùy thuộc kích thước khối u và mức độ hoại tử của khối u.

Liều lượng cồn dự kiến số lượng cồn mỗi lần tiêm: tùy thuộc kích thước khối u, trung bình 1 – 5 ml/lần, số lần tiêm /mỗi lần: 1, khoảng cách giữa 2 lần tiêm:1 tuần tổng số lần tiêm: tùy thuộc kích thước khối u và mức độ hoại tử của khối u.

Thu thập số liệu liên quan hiệu quả điều trị: biến đổi triệu chứng lâm sàng, mức độ hoại tử, tỷ lệ tái phát tại chỗ, biến chứng.

Thu thập số liệu liên quan hiệu quả điều trị: biến đổi triệu chứng lâm sàng, mức độ hoại tử, tỷ lệ tái phát tại chỗ, biến chứng.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) bằng kỹ thuật tiêm cồn tuyệt đối dưới sự hướng dẫn của siêu âm, khảo sát tỷ lệ tái phát tại chỗ và các tai biến của kỹ thuật này. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan điều trị tại Bệnh Viện trường Đại học Y khoa Huế từ 1/2004 – 12/2005. Nhóm bệnh: n = 50; Tiêu chuẩn chọn bệnh: Siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, AFP và tế bào học. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu lâm sàng, tiến cứu. Kết quả: Tỷ lệ đạt được hoại tử hoàn toàn khối u gan là 48%, tỷ lệ này trong nhóm u ≤ 3 cm là 75%. Tỷ lệ giảm AFP trên 50% là 36%, giảm AFP từ 25 – 50% là 30%, tỷ lệ giảm AFP trên 50% trong nhóm u ≤ 3 cm là 67%. Tỷ lệ giảm chỉ số Child – Pugh là 50%; Tỷ lệ tái phát tại chỗ là 0% sau 12 tháng và là 6,67% sau 18 tháng. Các tác dụng phụ ít gặp và nhẹ. Kết luận: Tiêm cồn tuyệt đối vào khối u dưới sự hướng dẫn của siêu âm là một kỹ thuật không quá phức tạp, có hiệu quả và tương đối an toàn trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) bằng kỹ thuật tiêm cồn tuyệt đối dưới sự hướng dẫn của siêu âm, khảo sát tỷ lệ tái phát tại chỗ và các tai biến của kỹ thuật này. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan điều trị tại Bệnh Viện trường Đại học Y khoa Huế từ 1/2004 – 12/2005. Nhóm bệnh: n = 50; Tiêu chuẩn chọn bệnh: Siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, AFP và tế bào học. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu lâm sàng, tiến cứu. Kết quả: Tỷ lệ đạt được hoại tử hoàn toàn khối u gan là 48%, tỷ lệ này trong nhóm u ≤ 3 cm là 75%. Tỷ lệ giảm AFP trên 50% là 36%, giảm AFP từ 25 – 50% là 30%, tỷ lệ giảm AFP trên 50% trong nhóm u ≤ 3 cm là 67%. Tỷ lệ giảm chỉ số Child – Pugh là 50%; Tỷ lệ tái phát tại chỗ là 0% sau 12 tháng và là 6,67% sau 18 tháng. Các tác dụng phụ ít gặp và nhẹ. Kết luận: Tiêm cồn tuyệt đối vào khối u dưới sự hướng dẫn của siêu âm là một kỹ thuật không quá phức tạp, có hiệu quả và tương đối an toàn trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan.


Nghiên cứu hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng tiêm cồn tuyệt đối dưới sự hướng dẫn của siêu âm ở bệnh viện trường đại học y khoa Huế “


   

IDM

( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )

KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.

NẠP

TRỪ

CHỈ CÓ MỘT PHẦN

( 24/24H )

( 8AM – 8PM )

|

|

|

|

|