Đánh giá kêt quả mổ chữa teo ruột có mở thông ruột non bằng hai ống thông

About this capture

Alexa Crawls

Alexa Crawls

Đã có nhiều kỹ thuật mổ chữa teo ruột ở trẻ sơ sinh(1’2). Ngoài nuôi dưỡng đường tĩnh
* Bệnh viện Việt-Đức
mạch thì nuôi dưỡng sớm bằng đường tiêu hoá sau mổ một số’ bệnh lý trong ổ bụng đã được áp dụng(4’5). Tại bệnh viện Việt Đức, nuôi dưỡng đường ruột bằng mở thông hỗng tràng để cho ăn sớm đã được áp dụng rộng rãi với kêt quả tốt trong mổ một số’ bệnh lý ổ bụng và đã trở thành cách điều trị phổ biên. Khi mổ teo ruột ở sơ sinh, vì sự chênh lệch lớn về’ đường kính ruột đoạn trên và dưới chỗ teo nên cắt nối ruột ngay thì đầu cũng đã khó khăn, cần phải cắt tiêt kiệm ruột, nhu động ruột dưới miệng nối phục hồi chậm, cần phải bảo vệ miệng nối mà nhu cầu lại cần nuôi dưỡng tốt trong khi nuôi dưỡng đường tĩnh mạch gặp khó khăn thì việc cho ăn sớm qua đường ruột hay bằng mở thông ruột cần được nghiên cứu và áp dụng.
Vì lý do trên, chúng tôi tiên hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kêt quả mổ chữa teo ruột có mở thông ruột non bằng hai ống thông.
Mục tiêu nghiên cứu
Trình bày kỹ thuật mổ và đánh giá kết quả mổ chữa teo ruột non có mở thông ruột non bằng hai ống thong.
ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng
Là các bệnh nhân bị teo ruột được mổ cắt nối ruột và có mở thông ruột non bằng 2 ống thông tại khoa Phẫu thuật nhi bệnh viện Việt Đức trong thời gian từ tháng 5 – 2007
đên tháng 8 – 2008.
Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả, tiền cứu.
Mô tả kỹ thuật mổ
Sau khi cắt bỏ đoạn ruột bị teo và giãn to dày, nối ruột tận bên một lớp mũi rời (đầu ruột trên là tận còn đầu ruột dưới là bên). Đầu ruột trên nêu giãn to thì được tạo hình nhỏ trước khi nối. Mở thông ruột non bằng 2 ống thông: Vị trí mở thông ở trên miệng nối độ 10 cm, ống thông plastique số’ 10 hay số’ 8 được đặt trên miệng nối, còn ống thông số’ 05 hay 06 luồn qua miệng nối xuống dưới độ 10 cm, cả 2 ống thông đều được cho ra ở một vị trí thành ruột và thành bụng.

Đã có nhiều kỹ thuật mổ chữa teo ruột ở trẻ sơ sinh(1’2). Ngoài nuôi dưỡng đường tĩnh
* Bệnh viện Việt-Đức
mạch thì nuôi dưỡng sớm bằng đường tiêu hoá sau mổ một số’ bệnh lý trong ổ bụng đã được áp dụng(4’5). Tại bệnh viện Việt Đức, nuôi dưỡng đường ruột bằng mở thông hỗng tràng để cho ăn sớm đã được áp dụng rộng rãi với kêt quả tốt trong mổ một số’ bệnh lý ổ bụng và đã trở thành cách điều trị phổ biên. Khi mổ teo ruột ở sơ sinh, vì sự chênh lệch lớn về’ đường kính ruột đoạn trên và dưới chỗ teo nên cắt nối ruột ngay thì đầu cũng đã khó khăn, cần phải cắt tiêt kiệm ruột, nhu động ruột dưới miệng nối phục hồi chậm, cần phải bảo vệ miệng nối mà nhu cầu lại cần nuôi dưỡng tốt trong khi nuôi dưỡng đường tĩnh mạch gặp khó khăn thì việc cho ăn sớm qua đường ruột hay bằng mở thông ruột cần được nghiên cứu và áp dụng.
Vì lý do trên, chúng tôi tiên hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kêt quả mổ chữa teo ruột có mở thông ruột non bằng hai ống thông.
Mục tiêu nghiên cứu
Trình bày kỹ thuật mổ và đánh giá kết quả mổ chữa teo ruột non có mở thông ruột non bằng hai ống thong.
ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng
Là các bệnh nhân bị teo ruột được mổ cắt nối ruột và có mở thông ruột non bằng 2 ống thông tại khoa Phẫu thuật nhi bệnh viện Việt Đức trong thời gian từ tháng 5 – 2007
đên tháng 8 – 2008.
Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả, tiền cứu.
Mô tả kỹ thuật mổ
Sau khi cắt bỏ đoạn ruột bị teo và giãn to dày, nối ruột tận bên một lớp mũi rời (đầu ruột trên là tận còn đầu ruột dưới là bên). Đầu ruột trên nêu giãn to thì được tạo hình nhỏ trước khi nối. Mở thông ruột non bằng 2 ống thông: Vị trí mở thông ở trên miệng nối độ 10 cm, ống thông plastique số’ 10 hay số’ 8 được đặt trên miệng nối, còn ống thông số’ 05 hay 06 luồn qua miệng nối xuống dưới độ 10 cm, cả 2 ống thông đều được cho ra ở một vị trí thành ruột và thành bụng.

Đánh giá kêt quả mổ chữa teo ruột có mở thông ruột non bằng hai ống thông

Đánh giá kêt quả mổ chữa teo ruột có mở thông ruột non bằng hai ống thông


Đánh giá kêt quả mổ chữa teo ruột có mở thông ruột non bằng hai ống thông “


   

IDM

( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )

KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.

NẠP

TRỪ

CHỈ CÓ MỘT PHẦN

( 24/24H )

( 8AM – 8PM )

|

|

|

|

|