Đặc điểm u buồng trứng trẻ em

About this capture

Alexa Crawls

Alexa Crawls

Ung thư buồng trứng là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp và là nguyên nhân gây chêt đứng hàng thứ tư trong các loại ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên u buồng trứng ở trẻ em khác với u buồng trứng ở người lớn về triệu chứng lâm sàng cũng như tiên lượng. Theo y văn u buồng trứng là 1 bệnh lý hiêm gặp ở trẻ em. Tỉ lệ này hàng năm vào khoảng 2,6 ca trên 100.000 trẻ gái dưới 15 tuổi. Hiện nay có nhiều tài liệu nghiên cứu về u buồng trứng. Tuy nhiên có rất ít tài liệu nghiên cứu về u buồng trứng trẻ em. Để góp phần vào làm sáng tỏ thêm đặc điểm u buồng trứng ở trẻ em nên chúng tôi thực hiện đề tài này.
Mục tiêu nghiên cứu
Góp phần tạo một cái nhìn tổng quát về u buồng trứng trẻ em, từ đó giúp ít phần nào cho các nhà lâm sàng đinh hướng việc xử trí trước 1 trường hợp u buồng trứng ở trẻ em.
ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tất cả những bệnh nhi từ 0 đến 15 tuổi được phẫu thuật u buồng trứng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 1/2006 đên tháng 7/2007 có hồ sơ lưu trữ đầy đủ.
Phương pháp nghiên cứu
Hồi cứu mô tả hàng loạt ca.
Sử dụng các phép kiểm T, Chi Bình Phương kiểm định và so sánh kết quả.

Ung thư buồng trứng là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp và là nguyên nhân gây chêt đứng hàng thứ tư trong các loại ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên u buồng trứng ở trẻ em khác với u buồng trứng ở người lớn về triệu chứng lâm sàng cũng như tiên lượng. Theo y văn u buồng trứng là 1 bệnh lý hiêm gặp ở trẻ em. Tỉ lệ này hàng năm vào khoảng 2,6 ca trên 100.000 trẻ gái dưới 15 tuổi. Hiện nay có nhiều tài liệu nghiên cứu về u buồng trứng. Tuy nhiên có rất ít tài liệu nghiên cứu về u buồng trứng trẻ em. Để góp phần vào làm sáng tỏ thêm đặc điểm u buồng trứng ở trẻ em nên chúng tôi thực hiện đề tài này.
Mục tiêu nghiên cứu
Góp phần tạo một cái nhìn tổng quát về u buồng trứng trẻ em, từ đó giúp ít phần nào cho các nhà lâm sàng đinh hướng việc xử trí trước 1 trường hợp u buồng trứng ở trẻ em.
ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tất cả những bệnh nhi từ 0 đến 15 tuổi được phẫu thuật u buồng trứng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 1/2006 đên tháng 7/2007 có hồ sơ lưu trữ đầy đủ.
Phương pháp nghiên cứu
Hồi cứu mô tả hàng loạt ca.
Sử dụng các phép kiểm T, Chi Bình Phương kiểm định và so sánh kết quả.


Đặc điểm u buồng trứng trẻ em “


   

IDM

( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )

KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.

NẠP

TRỪ

CHỈ CÓ MỘT PHẦN

( 24/24H )

( 8AM – 8PM )

|

|

|

|

|