Các thang điểm thiết yếu sử dụng trong thực hành lâm sàng ( English Ebook )

Sử dụng các thang điểm, bảng điểm đã trở thành một tiêu chuẩn lâm sàng ở hầu hết các quốc gia, nó mang tính chất quốc tế và toàn cầu hóa cao, nhưng đáng buồn là nó vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức trong thực hành lâm sàng ở nhiều cơ sở y tế Việt Nam và chúng ta cũng rất thiếu những tài liệu về hướng dẫn đánh giá người bệnh thông qua những thang điểm, bảng điểm. Cuốn sách “Các thang điểm thiết yếu sử dụng trong thực hành lâm sàng” từ nguyên bản “Medical classsifications” của tác giả Seidel, Gruene và Brote đã đáp ứng được yêu cầu đó. Đây cũng là 1 số ít các đầu sách có được bản quyền chuyển ngữ sang tiếng Việt của nhà xuất bản Bruckmeier Publishing.

Nhà xuất bản: Y học
Giá: 320.000 VND
Trọng lượng: 1200 g
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm XB: 2013
Số trang: 606
Khổ sách: 12.7×20.3 cm
Bìa: cứng