Brain (Quick Study Academic) – March 1, 2001 (đã được việt hóa)

About this capture

Alexa Crawls

Alexa Crawls

Complete, labeled illustrations of the parts of the brain in nine different views and sections. 

Illustrations by award-winning medical illustrator Vincent Perez. 

Includes detailed diagrams of: 

· brain in place 

· lateral view 

· medial view 

· arteries 

· frontal section 

· anterior view 

· ventricles 

· horizontal section 

· inferior view

( Bản này đã được việt hóa )


Brain (Quick Study Academic) – March 1, 2001 (đã được việt hóa) “


   

IDM

( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )

KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.

NẠP

TRỪ

CHỈ CÓ MỘT PHẦN

( 24/24H )

( 8AM – 8PM )

|

|

|

|

|