Bài giảng Giải phẫu học Tập 1 (Đại Học Y Dược Thái Nguyên )

About this capture

Alexa Crawls

Alexa Crawls

Bài giảng Giải phẫu học Tập 1 (Đại Học Y Dược Thái Nguyên )

Bài giảng Giải phẫu học Tập 1 (Đại Học Y Dược Thái Nguyên )

MỤC LỤC 

MỤC LỤC 

LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………………………………………………….1 

LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………………………………………………….1 

Chương 1 GIẢI PHẪU ĐẠI CƯƠNG …………………………………………………………………….4 

Chương 1 GIẢI PHẪU ĐẠI CƯƠNG …………………………………………………………………….4 

NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC…………………………………………………………………………4 

NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC…………………………………………………………………………4 

ĐẠI CƯƠNG HỆVẬN ĐỘNG………………………………………………………………………..12 

ĐẠI CƯƠNG HỆVẬN ĐỘNG………………………………………………………………………..12 

Chương 2 GIẢI PHẪU CHI TRÊN ………………………………………………………………………28 

Chương 2 GIẢI PHẪU CHI TRÊN ………………………………………………………………………28 

XƯƠNG KHỚP CHI TRÊN…………………………………………………………………………….28 

XƯƠNG KHỚP CHI TRÊN…………………………………………………………………………….28 

VÙNG NÁCH………………………………………………………………………………………………..44 

VÙNG NÁCH………………………………………………………………………………………………..44 

VÙNG CÁNH TAY………………………………………………………………………………………..53 

VÙNG CÁNH TAY………………………………………………………………………………………..53 

VÙNG KHUỶU TAY……………………………………………………………………………………..62 

VÙNG KHUỶU TAY……………………………………………………………………………………..62 

VÙNG CẲNG TAY………………………………………………………………………………………..66 

VÙNG CẲNG TAY………………………………………………………………………………………..66 

VÙNG BÀN TAY…………………………………………………………………………………………..76 

VÙNG BÀN TAY…………………………………………………………………………………………..76 

TỔNG HỢP VỀHỆTHỐNG VÀ ĐỊNH KHU CHI TRÊN …………………………………84 

TỔNG HỢP VỀHỆTHỐNG VÀ ĐỊNH KHU CHI TRÊN …………………………………84 

Chương 3 GIẢI PHẪU CHI DƯỚI……………………………………………………………………..105 

Chương 3 GIẢI PHẪU CHI DƯỚI……………………………………………………………………..105 

XƯƠNG KHỚP CHI DƯỚI …………………………………………………………………………..105 

XƯƠNG KHỚP CHI DƯỚI …………………………………………………………………………..105 

VÙNG MÔNG……………………………………………………………………………………………..121 

VÙNG MÔNG……………………………………………………………………………………………..121 

VÙNG ĐÙI SAU ………………………………………………………………………………………….127 

VÙNG ĐÙI SAU ………………………………………………………………………………………….127 

VÙNG ĐÙI TRƯỚC …………………………………………………………………………………….130 

VÙNG ĐÙI TRƯỚC …………………………………………………………………………………….130 

VÙNG KHOEO ……………………………………………………………………………………………141 

VÙNG KHOEO ……………………………………………………………………………………………141 

VÙNG CẲNG CHÂN SAU……………………………………………………………………………146 

VÙNG CẲNG CHÂN SAU……………………………………………………………………………146 

VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC………………………………………………………………………151 

VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC………………………………………………………………………151 

BÀN CHÂN…………………………………………………………………………………………………156 

BÀN CHÂN…………………………………………………………………………………………………156 

TỔNG HỢP VỀHỆTHỐNG VÀ ĐỊNH KHU CHI DƯỚI………………………………..166 

TỔNG HỢP VỀHỆTHỐNG VÀ ĐỊNH KHU CHI DƯỚI………………………………..166 

TỔNG HỢP SO SÁNH GIỮA CHI TRÊN VÀ CHI DƯỚI ……………………………….187 

TỔNG HỢP SO SÁNH GIỮA CHI TRÊN VÀ CHI DƯỚI ……………………………….187 

Chương 4 GIẢI PHẪU ĐẦU-MẶT CỔ………………………………………………………………190 

Chương 4 GIẢI PHẪU ĐẦU-MẶT CỔ………………………………………………………………190 

XƯƠNG ĐẦU MẶT……………………………………………………………………………………..190 

XƯƠNG ĐẦU MẶT……………………………………………………………………………………..190 

KHỚP CỦA ĐẦU – MẶT………………………………………………………………………………210 

KHỚP CỦA ĐẦU – MẶT………………………………………………………………………………210 

HỆTHỐNG CƠ ĐẦU MẶT CỔ…………………………………………………………………….213 

HỆTHỐNG CƠ ĐẦU MẶT CỔ…………………………………………………………………….213 

CÁC CƠ ĐẦU MẶT …………………………………………………………………………………….213 

CÁC CƠ ĐẦU MẶT …………………………………………………………………………………….213 

CƠVÀ MẠC VÙNG CỔ………………………………………………………………………………218 

CƠVÀ MẠC VÙNG CỔ………………………………………………………………………………218 

ĐỘNG MẠCH CỦA ĐẦU – MẶT – CỔ………………………………………………………….226 

ĐỘNG MẠCH CỦA ĐẦU – MẶT – CỔ………………………………………………………….226 

HỆ ĐỘNG MẠCH CẢNH……………………………………………………………………………..227 

HỆ ĐỘNG MẠCH CẢNH……………………………………………………………………………..227 

ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN …………………………………………………………………………..237 

ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN …………………………………………………………………………..237 

TĨNH MẠCH ĐẦU – MẶT – CỔ……………………………………………………………………242 

TĨNH MẠCH ĐẦU – MẶT – CỔ……………………………………………………………………242 

BẠCH MẠCH ĐẦU – MẶT – CỔ…………………………………………………………………..245 

BẠCH MẠCH ĐẦU – MẶT – CỔ…………………………………………………………………..245 

THẦN KINH ĐẦU – MẶT – CỔ…………………………………………………………………….248 

THẦN KINH ĐẦU – MẶT – CỔ…………………………………………………………………….248 

ĐÁM RỐI THẦN KINH CỔ………………………………………………………………………….249 

ĐÁM RỐI THẦN KINH CỔ………………………………………………………………………….249 

TUYẾN GIÁP TRẠNG VÀ CẬN GIÁP TRẠNG…………………………………………….252 

TUYẾN GIÁP TRẠNG VÀ CẬN GIÁP TRẠNG…………………………………………….252 

MIỆNG………………………………………………………………………………………………………..256 

MIỆNG………………………………………………………………………………………………………..256 

CÁC TUYẾN N ƯỚC BỌT …………………………………………………………………………..262 

CÁC TUYẾN N ƯỚC BỌT …………………………………………………………………………..262 

HẦU ……………………………………………………………………………………………………………266

HẦU ……………………………………………………………………………………………………………266

THANH QUẢN ……………………………………………………………………………………………271 

THANH QUẢN ……………………………………………………………………………………………271 

Chương 5 GIẢI PHẪU GIÁC QUAN …………………………………………………………………279 

Chương 5 GIẢI PHẪU GIÁC QUAN …………………………………………………………………279 

MẮT……………………………………………………………………………………………………………279

MẮT……………………………………………………………………………………………………………279

MŨI …………………………………………………………………………………………………………….292 

MŨI …………………………………………………………………………………………………………….292 

TAI ……………………………………………………………………………………………………………..301 

TAI ……………………………………………………………………………………………………………..301 

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………322

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………322


Bài giảng Giải phẫu học Tập 1 (Đại Học Y Dược Thái Nguyên ) “


Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.

Để tải tài liệu về máy.

Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

IDM

( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )

KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.

NẠP

TRỪ

CHỈ CÓ MỘT PHẦN

( 24/24H )

( 8AM – 12PM )

|

|

|

|

|