Atlas Mô học Chức năng và Lâm sàng 11e ( English Ebook )

Atlas Mô học với tương quan chức năng và lâm sàng bao quát các chủ đề cơ bản về mô học, tích hợp những thông tin thiết yếu này với các khuyến nghị lâm sàng, và cung cấp nhiều cơ hội lựa chọn cho sinh viên ôn tập. Văn bản giải thích trong mỗi chương kết hợp với các chú giải hình ảnh mở rộng để cung cấp một cuốn atlas thực sự nên đọc.

Đây là một cuốn atlas tuyệt vời dành cho sinh viên y khoa và các bác sĩ y khoa. Mỗi bức ảnh  hiển vi được ghi chú một cách cẩn thận để nhấn mạnh các tính năng quan trọng.
Những chú thích cho hình ảnh được lấp đầy với những thông tin ngắn gọn dễ hiểu. Những mối tương quan chức năng cung cấp cho sinh viên y khoa các thông tin lấy bệnh nhân làm trung tâm. Nếu bạn có kiến thức tốt về mô học, bạn sẽ thêm tự tin về bệnh học và lâm sàng.
Cuốn atlas thú vị này có chứa thông tin mà sinh viên cần phải biết để hiểu được nền tảng của bệnh lý học và y học.

THÔNG TIN
Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations
Dongmei Cui, William Daley, Jonathan D. Fratkin, Duane E. Haines PhD, James C. Lynch, John P. Naftel, Gongchao Yang
Paperback: 496 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;
Pap/Psc edition (July 26, 2010)
Language: English
ISBN-10: 0781797594
ISBN-13: 978-0781797597