Áp dụng bộ câu hỏi st.george’s đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh giãn phế quản tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai

About this capture

Common Crawl

Giãn phế quản (Bronchiectasis- GPQ) là tình trạng giãn bất thường và không hồi phục của cây phế’ quản. GPQ có thể khu trú ở một vùng hoặc lan toả nhiều nơi. Bênh cảnh lâm sàng của GPQ được Laennec mô tả đầu tiên từ năm 1819 với đặc điểm lâm sàng ho khạc nhiều đờm, ho khạc máu đỏ tươi [3], [23].

Giãn phế quản (Bronchiectasis- GPQ) là tình trạng giãn bất thường và không hồi phục của cây phế’ quản. GPQ có thể khu trú ở một vùng hoặc lan toả nhiều nơi. Bênh cảnh lâm sàng của GPQ được Laennec mô tả đầu tiên từ năm 1819 với đặc điểm lâm sàng ho khạc nhiều đờm, ho khạc máu đỏ tươi [3], [23].

Ho khạc nhiều đờm mạn tính do tăng tiết dịch phế’ quản, ứ đọng chất tiết tạo điều kiên cho nhiễm khuẩn và chính yếu tố nhiễm khuẩn làm cho bênh giãn phế” quản ngày càng trầm trọng và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm khiến bênh nhân GPQ phải nhập viên điều trị [22].

Ho khạc nhiều đờm mạn tính do tăng tiết dịch phế’ quản, ứ đọng chất tiết tạo điều kiên cho nhiễm khuẩn và chính yếu tố nhiễm khuẩn làm cho bênh giãn phế” quản ngày càng trầm trọng và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm khiến bênh nhân GPQ phải nhập viên điều trị [22].

Theo Carolin và CS, trong giai đoạn bùng phát của bênh, chất lượng cuộc sống của bênh nhân bị sụt giảm nghiêm trọng, khi bênh ổn định, chất lượng cuộc sống của bênh nhân GPQ tuy có cải thiên hơn nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng ho, khạc đờm nhiều, khó thở mạn tính và hạn chế’ hoạt động thể lực [30].

Theo Carolin và CS, trong giai đoạn bùng phát của bênh, chất lượng cuộc sống của bênh nhân bị sụt giảm nghiêm trọng, khi bênh ổn định, chất lượng cuộc sống của bênh nhân GPQ tuy có cải thiên hơn nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng ho, khạc đờm nhiều, khó thở mạn tính và hạn chế’ hoạt động thể lực [30].

Trên thế’ giới trong hai thập niên trở lại đây, nhiều tác giả Anh, Pháp và Hoa Kỳ đã xây dựng một số bộ câu hỏi về hô hấp tương ứng với thang điểm đo CLCS – SK của bênh nhân bị bênh lý đường hô hấp. Tuy nhiên, các thang đo này thường chỉ được sử dụng trong nghiên cứu, chưa được áp dụng nhiều trên thực tế’ lâm sàng [12], [16], [20].

Trên thế’ giới trong hai thập niên trở lại đây, nhiều tác giả Anh, Pháp và Hoa Kỳ đã xây dựng một số bộ câu hỏi về hô hấp tương ứng với thang điểm đo CLCS – SK của bênh nhân bị bênh lý đường hô hấp. Tuy nhiên, các thang đo này thường chỉ được sử dụng trong nghiên cứu, chưa được áp dụng nhiều trên thực tế’ lâm sàng [12], [16], [20].

Carolin và CS đã nghiên cứu, áp dụng bộ câu hỏi St. George s Respiratory Questionannaire (SGRQ) để đánh giá CLCS – SK của bênh nhân giãn phế” quản thấy có hiêu quả tốt. Sau đó, tác giả Shelley L Chang đã dịch bộ câu hỏi sang tiếng Trung và áp dụng đối các bênh nhân GPQ tại Trung Quốc và thấy rằng bộ câu hỏi vẫn giữ nguyên giá trị lượng giá. Garcia và CS nghiên cứu áp dụng bô câu hỏi SGRQ phiên bản tiếng Tây Ban Nha đối với bênh nhân giãn phế quản giai đoạn ổn định cũng đưa ra nhân xét tương tự [30].

Carolin và CS đã nghiên cứu, áp dụng bộ câu hỏi St. George s Respiratory Questionannaire (SGRQ) để đánh giá CLCS – SK của bênh nhân giãn phế” quản thấy có hiêu quả tốt. Sau đó, tác giả Shelley L Chang đã dịch bộ câu hỏi sang tiếng Trung và áp dụng đối các bênh nhân GPQ tại Trung Quốc và thấy rằng bộ câu hỏi vẫn giữ nguyên giá trị lượng giá. Garcia và CS nghiên cứu áp dụng bô câu hỏi SGRQ phiên bản tiếng Tây Ban Nha đối với bênh nhân giãn phế quản giai đoạn ổn định cũng đưa ra nhân xét tương tự [30].

Tại Viêt Nam, bô câu hỏi SGRQ đã được dịch sang tiếng Viêt và được sự chấp thuân của tác giả. Có môt số nghiên cứu dã sử dụng bô câu hỏi này để đo lường CLCS – SK cho những bênh nhân bị bênh phổi tắc nghẽn mạn tính nhưng chưa có nghiên cứu nào đề câp đến vấn đề CLCS – SK ở bênh nhân giãn phế quản [12], [lổ]. Vì vây chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm hai mục tiêu sau:

Tại Viêt Nam, bô câu hỏi SGRQ đã được dịch sang tiếng Viêt và được sự chấp thuân của tác giả. Có môt số nghiên cứu dã sử dụng bô câu hỏi này để đo lường CLCS – SK cho những bênh nhân bị bênh phổi tắc nghẽn mạn tính nhưng chưa có nghiên cứu nào đề câp đến vấn đề CLCS – SK ở bênh nhân giãn phế quản [12], [lổ]. Vì vây chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm hai mục tiêu sau:

1.      Đo lường chỉ số CLCS- SK ở bênh nhân đợt cấp giãn phế quản điều trị tại khoa Hô hấp Bênh viên Bạch Mai bằng bọ câu hỏi St.George s phiên bản tiếng Viêt.

1.      Đo lường chỉ số CLCS- SK ở bênh nhân đợt cấp giãn phế quản điều trị tại khoa Hô hấp Bênh viên Bạch Mai bằng bọ câu hỏi St.George s phiên bản tiếng Viêt.

2.   Nhận xét mối liên quan giữa mọt số triêu chứng lâm sàng và cận lâm sàng với CLCS- SK trước và sau điều trị ở bênh nhân giãn phế quản tại khoa Hô hấp bênh viên Bạch Mai năm 2009.

2.   Nhận xét mối liên quan giữa mọt số triêu chứng lâm sàng và cận lâm sàng với CLCS- SK trước và sau điều trị ở bênh nhân giãn phế quản tại khoa Hô hấp bênh viên Bạch Mai năm 2009.


Áp dụng bộ câu hỏi st.george’s đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh giãn phế quản tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai “


   

IDM

( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )

KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.

NẠP

TRỪ

CHỈ CÓ MỘT PHẦN

( 24/24H )

( 8AM – 8PM )

|

|

|

|

|