ADN vệ tinh ((Satellite ADN)

About this capture

Common Crawl

Mục đích của thông tin ngắn này là để giúp độc giả hiểu rõ hơn về mấy bài báo đăng trong sô’ viết về kỹ thuật phát hiên ADN tiểu vê tinh và ADN vi vê tinh của các tác giả Nghiêm Xuân Dũng và CS và Hà Quốc Khánh & CS.

Mục đích của thông tin ngắn này là để giúp độc giả hiểu rõ hơn về mấy bài báo đăng trong sô’ viết về kỹ thuật phát hiên ADN tiểu vê tinh và ADN vi vê tinh của các tác giả Nghiêm Xuân Dũng và CS và Hà Quốc Khánh & CS.

Trong tổng số khoảng 3 tỷ đôi base hình thành bé gen con ngưêi thì ch0 cã chõng 5% là những gen cã biểu lé ra ngoài gọi là exon (nghĩa là cã mã cho những protein cã chức năng nào đã). Trong số’ không biểu lé ngưêi ta hay nãi đến các ADN vê tinh. Sở dĩ cã tên như vậy bởi vì trong siêu ly tâm chúng không nằm trong phẫn chính của ADN mà lại cã mét tốc đé lắng vê tinh đối với phẫn chính, lơ lửng bên cạnh tạo nên những đ0nh nhọn riêng. Chúng thưêng cã cấu trúc là những trình tự đơn vị cơ bản (monome) nhắc đi nhắc lại và nối liên tiếp với nhau (nên tiếng Anh gọi là tandem repeats).

Trong tổng số khoảng 3 tỷ đôi base hình thành bé gen con ngưêi thì ch0 cã chõng 5% là những gen cã biểu lé ra ngoài gọi là exon (nghĩa là cã mã cho những protein cã chức năng nào đã). Trong số’ không biểu lé ngưêi ta hay nãi đến các ADN vê tinh. Sở dĩ cã tên như vậy bởi vì trong siêu ly tâm chúng không nằm trong phẫn chính của ADN mà lại cã mét tốc đé lắng vê tinh đối với phẫn chính, lơ lửng bên cạnh tạo nên những đ0nh nhọn riêng. Chúng thưêng cã cấu trúc là những trình tự đơn vị cơ bản (monome) nhắc đi nhắc lại và nối liên tiếp với nhau (nên tiếng Anh gọi là tandem repeats).

Cã nhiều loại trình tự lạp nhò được biết dưới tên chung là VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) hay HVR (Highly Variable Repeats) hoạc STR (Short Tandem Repeats) khác nhau ở cỡ khổ của đơn vị cơ bản mà được gọi là tiểu vê tinh (minisatellite) hay vi vê tinh(microsatellite), phân tán trong toàn bé gen ngưêi. Đặc tính chủ yếu chung của chúng là số đơn vị cơ bản tại mét locus nào đã, thay đổi tõ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác, cho nên chúng tạo nên những dấu ấn gen học rất đa dạng và đạc hiêu.

Cã nhiều loại trình tự lạp nhò được biết dưới tên chung là VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) hay HVR (Highly Variable Repeats) hoạc STR (Short Tandem Repeats) khác nhau ở cỡ khổ của đơn vị cơ bản mà được gọi là tiểu vê tinh (minisatellite) hay vi vê tinh(microsatellite), phân tán trong toàn bé gen ngưêi. Đặc tính chủ yếu chung của chúng là số đơn vị cơ bản tại mét locus nào đã, thay đổi tõ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác, cho nên chúng tạo nên những dấu ấn gen học rất đa dạng và đạc hiêu.

Tiểu vê sinh (minisatellite hay VNTR) 1985 Jeffreys đã dùng chúng như những dấu ấn gen và chứng minh tẫm quan trọng của chúng trong mối liên quan huyết thống, trong hình sự và trong y pháp học. Đạc điểm chủ yếu quan trọng của chúng là rất thay đổi về số lượng đơn vị nhắc đi nhắc lại khá bền vững trong cùng mét locus cũng như sự thay đổi ngay bên trong đơn vị. Cấu trúc ấy cho phép phân tích đổng thêi nhiều gen làm tăng hiêu quả giám định trong hình sự. Như trong hình 1 ví dụ đơn vị cơ bản là 12 nt và allel a cã 6 đơn vị, allel b cã 5 và allel c cã 7 đều nhắc đi nhắc lại liên tiếp.

Tiểu vê sinh (minisatellite hay VNTR) 1985 Jeffreys đã dùng chúng như những dấu ấn gen và chứng minh tẫm quan trọng của chúng trong mối liên quan huyết thống, trong hình sự và trong y pháp học. Đạc điểm chủ yếu quan trọng của chúng là rất thay đổi về số lượng đơn vị nhắc đi nhắc lại khá bền vững trong cùng mét locus cũng như sự thay đổi ngay bên trong đơn vị. Cấu trúc ấy cho phép phân tích đổng thêi nhiều gen làm tăng hiêu quả giám định trong hình sự. Như trong hình 1 ví dụ đơn vị cơ bản là 12 nt và allel a cã 6 đơn vị, allel b cã 5 và allel c cã 7 đều nhắc đi nhắc lại liên tiếp.


ADN vệ tinh ((Satellite ADN) “


   

IDM

( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )

KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.

NẠP

TRỪ

CHỈ CÓ MỘT PHẦN

( 24/24H )

( 8AM – 8PM )

|

|

|

|

|