Đăng ký | Sitemap
 
Thuyên tắc động mạch phổi 2e Paul Stein
 

Thuyên tắc động mạch phổi 2e Paul Stein

Ấn bản thứ hai này cung cấp thông tin mới nhất về dịch tễ học, phương pháp chẩn đoán, con đường chẩn đoán ưa thích, các loại thuốc mới, và khuyến nghị mới cho dự phòng và điều trị thuyên tắc phổi và nguyên nhân trực tiếp của nó, huyết khối tĩnh mạch sâu.

Thuyên tắc động mạch phổi, ấn bản thứ 2, tích hợp dữ liệu quan trọng từ điều tra gần đây về Triển vọng của Chẩn đoán Thuyên tắc phổi II (PIOPED II), bao gồm:

+ Quan sát lâm sàng mới

+ Tính chính xác của chụp cắt lớp vi tính nhiều đầu dò để chẩn đoán thuyên tắc phổi cấp tính

+ Các khuyến nghị cho việc sử dụng các phương pháp thăm dò hình ảnh khác nhau theo các đặc tính của bệnh nhân.

Mỗi chương của cuốn sách đã được sửa đổi và cập nhật, và 56 chương mới xuất hiện trong phiên bản này. 

Cuốn sách này là một tham chiếu cập nhật và là nguồn lực đáng tin cậy cung cấp các kiến thức chuyên sâu về thuyên tắc động mạch phổi.


Thuyên tắc động mạch phổi 2e Paul Stein

TÓM TẮT

Pulmonary Embolism

Paul Stein

Hardcover: 488 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 

2 edition (July 31, 2007)

Language: English

ISBN-10: 1405138076

ISBN-13: 978-1405138079

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Thuyên tắc động mạch phổi 2e Paul Stein ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    Pulmonary Embolism
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    30.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO