Đăng ký | Sitemap
 
Chi tiết Ebook
 
Taylor Kỹ năng lâm sàng Điều dưỡng 3e

Taylor Kỹ năng lâm sàng Điều dưỡng 3e ( English Ebook )

Tủ sách:
Giá bìa
$73.56
Thể loại:

Điều dưỡng

Hỗ trợ 1
Chat with Hotro 01
Số trang:
1024 trang
Hỗ trợ 2
Chat with Hotro 01
Tác giả
Pamela Lynn


Hướng dẫn thanh toán

   

 This heavily illustrated and clearly written text details over 185 basic and advanced skills, and is specifically designed to correspond with Taylor'sFundamentals of Nursing, Seventh Edition for a consistent teaching/learning experience. The procedures and skills are outlined in a step-by-step manner that follows the nursing process format (with rationales), and includes documentation guidelines and samples; a new Evidence-based Practice Feature; and Unexpected Situations, which explain how to respond to unanticipated outcomes—a feature unique to this text.


Taylor's Clinical Nursing Skills: A Nursing Process Approach
Pamela Lynn
Paperback: 1024 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Third, North American Edition edition (November 1, 2010)
Language: English
ISBN-10: 078179384X
ISBN-13: 978-0781793841
Price: $99.99

Ebook cùng danh mục

Dược lý học Dành cho Điều dưỡng, Cách tiếp cận theo Sinh lý bệnh học 2e
Thực phẩm Và Dinh dưỡng Trị liệu 12e
Chuyển hóa Chất Dinh dưỡng
Cơ sở Lý thuyết Điều dưỡng 3e
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO