Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home1/zensea/public_html/thuvienykhoa.vn/connect.php on line 11
Đăng ký | Sitemap
 
Xác định vai trò phẫu thuật nội soi lồng ngực, trong chẩn đoán và điều trị u trung thất
 

Xác định vai trò phẫu thuật nội soi lồng ngực, trong chẩn đoán và điều trị u trung thất

 Có nhiểu phương pháp được áp dung để chẩn đoán và điểu trị u trung thất. Điểu náy khóng chỉ dó u trung thất ợ nhiểu vị trí khác nhàu trong lóng ngực, tiếp xuc vơi nhiểu cơ quan quan trong má cón dó sự đá dáng vể bán chất mó học. Tuy thuóc váó vị trí, tính chát cuá mói lóái u má có các phương pháp khác nháu được áp dung để chán đóán vá điểu trị u trung thất.


Vơi sự phát triển mánh mể cuá các dung cu nói sói cung như các phương tiện dán truyền hình ánh, pháu thuật nói sói (PTNS) lóng ngưc đá trơ thánh mót phương pháp mơi giup chó các pháu thuát viển lóng ngưc có thể tiếp cán để sinh thiết háy cát bó u trung thất vơi mưc đó xám lấn tói thiểu.

Ở nươc ngóái, viẹc áp dung PTNS lóng ngưc để chấn đóán vá điểu trị u trung thất đá đươc thưc hiển bơi nhiệu tác giá như Cirinó L. [47] (1983), Róviáró G. [123] (1991)... Nhưng nám gán đáy, PTNS lóng ngưc ván đươc nhiệu tác giá tiếp tuc nghiên cưu tróng đó có Kitámi A.(2004) báó cáó kết quá sinh thiết vá cát u trung thất báng PTNS lóng ngưc [80], Góssót D. (2007) áp dung tróng cát u trung thất lánh tính có kích thươc lơn [61], Cháng C. (2005) báó cáó kết quá cát u quái trung thất báng PTNS lóng ngưc tróng 18 nám [42], Liu H. (2000) [93] vá Cárdilló G. (2008) [40] báó cáó cát u thán kinh báng PTNS lóng ngưc.

Tróng nươc, nhiệu nghiến cưu áp dung PTNS lóng ngưc đá đươc báó cáó: Nguyễn Hóái Nám [12],[13] ghi nhán hiểu quá PTNS lóng ngưc; Nguyễn Thánh Liếm [9] báó cáó ưng dung PTNS lóng ngưc tróng chấn đoán, điều trị bệnh ly trong lồng ngực ở trẻ em; Van Tần [17], Trần Quyết Tiến [19] áp dung PTNS lồng ngực trong cát u trung thất; Nguyền Cồng Minh [10],[11] nghiền cựu về u tuyến hung đựởc cát báng PTNS lồng ngực.

Các báo cáo đều đánh giá cáồ ựng dung cuá PTNS lồng ngực trong sinh thiết vá cát u trung thất. Tuy nhiên, mọt sô" vấn đề chựá đựởc các cồng trình náy ghi nhán nhự: tính chất u ánh hựởng nhự thế náo đến PTNS lồng ngực, viềc áp dung PTNS lồng ngực trong chán đoán vá điều trị u trung thất nhự thế náo lá hởp ly.

Nhám gồp phán hoán chỉnh thềm một so" vấn đề nều trên, chung tồi chon đề tái: “Xác định vai trò phẫu thuật nội soi lồng ngực, trong chẩn đoán và điều trị u trung thất” vởi các muc tiều:

1. Xác định vai tro CCLĐT trong chẩn đoán u trung thất

2. Đánh giá khá năng ứng dụng cua PTNS lồng ngực trong tiếp cán để sinh thiết vá cát u trung thát.

3. Xáy dựng lưu đo chẩn đoán vá điểu trị u trung thát bằng PTNS long ngực.
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Xác định vai trò phẫu thuật nội soi lồng ngực, trong chẩn đoán và điều trị u trung thất ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    QUANGTHU.00019
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO