Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home1/zensea/public_html/thuvienykhoa.vn/connect.php on line 11
Đăng ký | Sitemap
 
Về phương pháp phẫu thuật vạt xoay - đẩy điều trị khe hở môi trên bảm sinh một bên
 

Về phương pháp phẫu thuật vạt xoay - đẩy điều trị khe hở môi trên bảm sinh một bên

Khe hở môi trên bẩm sinh là một dị tật phổ biến. Qua các số liệu thống kê hiện nay ở trong nước và ở n ước ngoài, tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc dị tậ t khe hở môi-vòm miệng bẩm sinh thay đổi trong khoảng từ 1/500 đến 1/800. ở nước ta mỗ i nă m có thêm hàng nghìn trẻ sơ sinh m ắ c tậ t này.
Dị t ật khe hở môi trên ngoài việ c gây ả nh hưởng xấu tới sức khoẻ của trẻ, còn là một tác nhân tâm lý n ặ ng nề đối vớ i gia đ ình. Khe hở môi trên bẩ m sinh lạ i thường hay kèm theo khe hở vòm miệ ng. Khi trẻ lớ n lên, nếu không được đ i ề u trị hoàn chỉ nh sẽ khó tiế p xúc vớ i xã hộ i, lao động họ c tậ p tố t bằ ng khuôn mặ t và tiế ng nói bình thường củ a mình.
Khe hở môi trên bẩ m sinh mộ t bên có hay không kèm khe hở vòm miệ ng chiế m mộ t tỷ lệ quan trọ ng trong dị tật khe hở môi vòm-miệng. Qua các số liệu thống kê y h ọ c, tỷ lệ này thay đổi trong khoả ng từ 70% đến 90%.
Để đ i ề u trị khe hở môi trên bẩ m sinh phương pháp duy nhấ t là phẫ u thuậ t vá kín khe hở. Nhữ ng tài liệ u cổ nhấ t trong y vă n tìm được về phẫ u thuậ t khe hở môi trên là ở thời kỳ 25 năm trước công nguyên. Trải qua nhiều thế kỷ người ta chỉ biế t ráp nố i đơn giả n hai bờ mép khe hở với nhau sau khi dùng sức nóng đốt hai bờ mép hoặc dùng dao, kéo cắ t dọ c hai bên. Khi chư a phát sinh ra chỉ khâu phẫ u thuậ t người ta đ ã dùng kim thép cài hai mép v ế t thương hoặ c dùng bă ng kéo ép sát chúng vào nhau.
Cho mãi tới nửa sau của thế kỷ 19 mới có những tiế n bộ vượt bậ c trong kỹ thuậ t mổ tạ o hình đ i ề u trị khe h ở môi trên bẩ m sinh nói chung và khe hở môi trên mộ t bên nói riêng.
Sau nhữ ng công trình cơ bả n về phẫ u thuậ t đ i ề u trị khe hở môi trên bẩm sinh củ a V. VE AU( 1 9 3 8), chúng ta thấy lần lượt xuất hiện hàng trăm phương pháp phẫu thuật xử trí khác nhau. Tuy số lượng phương pháp rất nhiề u,có nhữ ng phương pháp được coi như r ấ t tiế n bộ, như ng chư a phương pháp nào thậ t hoàn chỉ nh, do đ ó việ c nghiên cứ u tìm tòi vẫ n tiế p tụ c phát triể n không ngừ ng.
Ngày nay để thay thế cho các phương pháp dùng đường rạ ch thẳ ng trước kia. Các phẫ u thuậ t viên áp dụ ng các phương pháp sử d ụ ng vạ t chèn dưới các dạ ng khác nhau để phẫu thuật khe hở môi trên bẩm sinh. Đó là phương pháp sử dụng vạt chèn hình tứ giác của LE MESURIER( 1944), vạt chèn hình tam giác củ a
C. V.TENNSION, của L.M.OBOUKHOVA( 1952).
Phương pháp sử d ụ ng vạ t chèn hình tam giác theo nguyên tắ c xoay-đẩy củ a D.R.MILLARD ra đời vào nă m 1957 được coi là mộ t trong nhữ ng phương pháp tiế n bộ nhấ t để mổ khe hở môi trên mộ t bên.
Trong thờ i gian đầu từ 1960 đến 1965, nhiề u phẫu thuậ t viên trên thế giớ i đ ã áp dụ ng rộ ng rãi phương pháp MILLARD và nêu ra nhiề u ư u đ i ể m củ a nó như ít cắ t bỏ t ổ chứ c, bả o vệ được nhân trung, sẹ o đẹp, uố n tròn được cánh mũi, v.v... nhưng vào thời gian sau từ 1965 đến 1975 nhiề u phẫu thuật viên khác và ngay chính tác giả cũng nêu ra những nhược điểm của phương pháp, như không thể bù đắp đầy đủ chiề u cao môi trong trường hợ p khe hở môi rộ ng, sẹ o có xu hướng kéo hớt môi lên cao. Do đ ó D.R.MILLARD và mộ t số tác giả khác đề ra các biệ n pháp cả i tiế n bổ xung như rạ ch thêm đường cắ t sau, chèn thêm mộ t vạ t da nhỏ ở ngay đường viề n da-làn môi đỏ. Tuy nhiên cho đến nay phương pháp cũ ng chư a thậ t hoàn chỉnh. Trong những trường hợp khe hở môi rộng phương pháp còn bộc lộ những nhược điểm như nếu không sử dụ ng thêm mộ t vạ t tam giác thứ hai ở viề n da- làn môi đỏ thì không bù đắp được chiề u cao môi, mà nế u t ạ o thêm tam giác này thì lạ i gây ra quá nhiề u sẹ o.
Khoa Răng-Hàm-Mặ t Bệ nh Việ n Hữ u Nghị Việ t Nam-Cộ ng Hoà Dân Chủ Đức chúng tôi đ ã áp dụ ng phương pháp MILLARD để mổ khe hở môi trên bẩ m sinh m ộ t bên từ n ăm 1961. Cho tới nay phương pháp MILLARD là phương pháp được các phẫ u thuậ t viên ở cơ s ở chúng tôi sử dụ ng nhiề u nhấ t so vớ i các phương pháp dùng vạt chèn củ a LE MESURIER và củ a
C. N.TENNSION, L.M.OBOUKHOVA.
Trong thờ i gian 21 năm qua (1961-1981), chúng tôi đ ã mổ 650 trường hợ p phẫ u thuậ t kỳ đầu khe hở môi trên m ộ t bên theo phương pháp vạ t xoay-đẩy củ a
D. R.MILLARD và có bổ xung thêm những cả i tiế n củ a chúng tôi nhằ m khác phụ c nhữ ng nhược đ i ể m củ a phương pháp đó.
Tư liệu nghiên cứu gồm 2201 bệnh án bệnh nhân khe hở môi-vòm miệ ng bẩ m sinh được đ i ề u trị tạ i Khoa R ăng-Hàm-Mặt Bệ nh Việ n Hữu Nghị VN-CHDC Đức từ n ăm 1957 đến năm 1981, trong đ ó có 1154 trường hợp phẫ u thuậ t kỳ đầu khe hở môi trên mộ t bên.
Luậ n vă n nghiên cứ u phân tích kế t quả 650 trường h ợ p phẫ u thuậ t kỳ đầu khe hở môi trên mộ t bên sử dụ ng phương pháp vạt xoay-đẩy củ a D.R.MILLARD trong đ ó b ả n thân chúng tôi đ ã có 350 trường hợ p
Luận văn được làm tại khoa Răng - Hàm - Mặt (Chủ nhiệm khoa: Bác sĩ Nguyễn Văn Cát) Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cộng hòa Dân chủ Đức Hà Nội (bệnh viện trưởng: giáo sư Tôn Thất Tùng). Với sự
h ướng dẫn giúp đỡ c ủ a P.giáo sư Nguyễ n Huy Phan, chuyên viên ngành phẫu thuật Mặt - Hàm và Tạ o hình quân đội, Phó Việ n trưởng Việ n Quân y 108 Hà Nộ i.
MỤC LỤC
Phần I: Đặt vấn đề
Phần II: Tham Khảo y văn
Phần III: Phần nghiên cứu của chúng tôi
A. Phương pháp nghiên cứu
B. Kết quả nghiên cứu
I. Kết quả nghiên cứu một số tỷ lệ bệnh và các biểu hiện lâm sàng liên quan tới khe hở môi trên một bên
II. Nghiên cứu kỹ thuật sử dụng vạt xoay-đẩy mổ dị dạng khe hở môi trên bẩm sinh một bên kỳ đầu Phần IV: Biện luận
Phần V: Kết luận Phần VI: 1.Phụ lục ảnh
2. Tài liệu tham khảo
3. Danh sách bệnh nhi nhóm III 
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Về phương pháp phẫu thuật vạt xoay - đẩy điều trị khe hở môi trên bảm sinh một bên ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LA.1984.00211
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO