Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home1/zensea/public_html/thuvienykhoa.vn/connect.php on line 11
Đăng ký | Sitemap
 
Tìm hiểu đặc điểm mô hình bệnh tật ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch Việt Nam trong thời gian từ năm (2003-2007).
 

Tìm hiểu đặc điểm mô hình bệnh tật ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch Việt Nam trong thời gian từ năm (2003-2007).

Bệnh tim mạch (BTM) ngày nay đang là thách thức y tế' toàn cầu và sẽ trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tạt trên toàn thế' giới vào näm 2020 [43].

Hiện nay, tỷ lệ mắc và tử vong do BTM trên toàn thế' giới khá cao 10,3% và 30,9% [58] với khoảng 200 triệu người trên toàn thế'’ giới cổ biểu hiện lâm sàng của các bệnh mạch vành, đôt quị, các bệnh khác do tắc mạch và biến chứng tim mạch do đái tháo đường. Bệnh tim và đôt quị gây tử vong cho khoảng 17 triệu người mỗi näm, trong khi đổ số người tử vong hàng näm do đại dịch HIV/AIDS là khoảng 3 triệu người. 80% số bệnh nhân tử vong do BTM là ở các nước cổ thu nhập thấp và trung bình. ở các nước phát triển, số người tử vong do cän nguyên tim mạch chiếm 3/4 số người tử vong do các bệnh không lây nhiễm và là cän nguyên của 10% số tàn tạt. BTM cũng là nguyên nhân cơ bản của tàn tạt và tử vong ở các nước công nghiệp hoá [66].

Ngoài việc ảnh hưởng tới sức khỏe, tàn tạt và tử vong, BTM còn là môt gánh näng đối với nền kinh tế, xã hôi. Theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tạt Hoa Kỳ (CDC), näm 2005 chi phí tiêu tốn cho BTM khoảng 394 tỷ USD, trong đổ 242 tỷ USD dành cho chäm sổc y tế' và 152 tỷ USD do mất khả näng lao đông vì tàn tạt hoäc tử vong [53]. Trong báo cáo của Viện nghiên cứu về Trái đất thuôc Đại học Columbia đã chỉ ra tỷ lệ tử vong do BTM ở những người thuôc lứa tuổi lao đông ở các nước Ấn Đô, Nam Phi và Braxin gấp từ 1,5 đến 2 lần tỷ lệ tử vong cùng lứa tuổi ở Hoa Kỳ. ở Nam phi, 41% số trường hợp tử vong do bệnh tim mạch nằm trong đô tuổi từ 35-64 [43].

ở Viêt Nam, theo thống kê của Bọ Y tế näm 2005, tỷ lê mắc và tử vong của các BTM là 6,77% và 20,68% trong khi đó tỷ lê mắc và tử vong do các bênh nhiễm khuẩn và ký sinh trùng lần lượt là 11,96% và 16,03% [6].

Trong nghiên cứu về dịch tễ học BTM ở nông thôn Viêt Nam, Nguyễn Hoàng Minh cho thấy tỷ lê tử vong do bênh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất, chiếm 32,2% [49].

ở Viêt Nam, trước đây cũng đã có mọt số nghiên cứu về mô hình bênh tạt nói chung hoäc nghiên cứu về các BTM theo chuyên khoa. Tuy nhiên gần đây mô hình bênh tạt ở nước ta đã có nhiều thay đổi lớn. Tỷ lê các bênh lây nhiễm đã phần nào giảm đi mọt cách đáng kể, nhưng tỷ lê các bênh không lây nhiễm, trong đó có các BTM lại có chiều hướng täng lên rõ rêt. Mät khác trong mô hình các BTM thì cũng có những sự thay đổ đáng kể. Nhạn thức được tầm quan trọng cần phải có mọt dữ liêu cụ thể và toàn diên về mô hình các BTM để từ đó có thể giúp những nhà lãnh đạo, các nhà quản lý đối với viêc đưa ra những dự báo, những chiến lược phòng chống các BTM mọt cách hữu hiêu nhằm giảm bớt gánh näng bênht tạt do các BTM ở nước ta, nên chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu với mục tiêu :

Tìm hiểu đặc điểm mô hình bệnh tật ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch Việt Nam trong thời gian từ năm (2003-2007).

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỂ 1

Chương 1: TổNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Tình hình bênh tim mạch trên thế giới và ở Việt Nam 3

1.1.1. Trên thế'’ giới 3

1.1.2. Tại Việt Nam 7

1.2. Một số phương pháp nghiên cứu mô hình bệnh tạt 9

1.2.1. Nghiên cứu mô hình bệnh tạt tại cộng đổng 9

1.2.2. Nghiên cứu mô hình bệnh tạt trong bệnh viện 10

1.2.3. Nghiên cứu mô hình bệnh tạt theo gánh nặng bệnh tạt tại cộng

đổng 11

1.3. Phân loại bệnh tạt 12

1.3.1. Phân loại bệnh tạt theo xu hướng bệnh tạt 12

1.3.2. Phân loại bệnh tạt theo tỷ lệ chết và mắc cao nhất 12

1.3.3. Phân loại bệnh tạt theo chuyên khoa sâu 13

1.3.4. Phân loại bệnh tạt theo ICD 10 13

1.3.5. Lịch sử phân loại quốc tế' về bệnh tạt và các vấn đề liên quan đến

sức khỏe (ICD) 14

1.3.6. Giới thiệu sơ lược về ICD-10 16

Chương 2: ĐOI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 18

2.1. Địa điểm và Đối tượng nghiên cứu 18

2.1.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 18

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 18

2.2. Phương pháp nghiên cứu 18

2.2.1. Thiết kế'’ nghiên cứu 18

2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu 18

2.2.3. Thu thập số liệu 18

2.2.4. Các thông số trong nghiên cứu 18

2.3. Xử lý số liệu 21

2.4. Hạn chế' của đề tài và hướng khắc phục 21

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 22

3.1. Thông tin chung của bệnh nhân 22

3.1.1. Số lượt bênh nhân nhập viên trong 5 năm 22

3.1.2. Tình hình tử vong trong 5 năm 23

3.1.3. Tuổi trung bình của bênh nhân nhập viên 23

3.1.4. Phân bố tỷ lê bênh nhân nhập viên theo địa dư 24

3.2. Đặc điểm của bênh nhân theo các nhổm bênh trong 5 năm 25

3.2.1. Tuổi trung bình của các nhổm bênh 25

3.2.2. Phân bố bênh nhân theo nhổm tuổi 26

3.2.3. Cơ cấu bênh nhân nhập viên theo giới 27

3.2.4. Tỷ lê phần trăm của các nhổm bênh 28

3.2.5. Tình hình nhập viên của một số nhổm bênh cổ sự thay đổi lớn.29

3.3. Tình hình nhập viên của trẻ em 31

3.3.1. Tình hình nhập viên của trẻ em trong 5 năm 31

3.3.2. Sự thay đổi của 3 nhổm bênh chiêm tỷ lê lớn ở trẻ em 32

3.4. Tình hình nhập viên của các nhổm bênh 33

3.4.1. Tình hình nhập viên của các nhổm bênh qua các năm 33

3.4.2. Tình hình bênh nhân nhập viên theo tháng 34

3.5. Thời gian điều trị trung bình 35

3.6. Phân bố theo tuổi và giới của từng nhổm bênh 36

3.6.1. Phân bố bênh thấp tim và các bênh van tim do thấp theo tuổi và giới36

3.6.2. Phân bố hội chứng suy tim theo tuổi và giới 37

3.6.3. Phân bố các bênh rối loạn nhịp tim theo tuổi và giới 38

3.6.4. Phân bố bênh THA theo tuổi và giới 39

3.6.5. Phân bố các bênh mạch não theo tuổi và giới 40

3.6.6. Phân bố nhổm BTTMCB theo tuổi và giới 41

3.6.7. Phân bố nhổm VNTMNK theo tuổi và giới 42

3.6.8. Phân bố nhổm bênh động mạch theo tuổi và giới 43

3.6.9. Phân bố nhổm bênh tĩnh mạch theo tuổi và giới 44

3.6.10. Phân bố nhổm các bênh tim bẩm sinh theo tuổi và giới 45

3.7 Tỷ lê các bênh trong mỗi nhổm bênh 46

3.7.1. Phân bố bênh thấp tim và các bênh van tim do thấp 46

3.7.2. Phân bố bênh THA 46

3.7.3. Phân bố bênh BTTMCB 47

3.7.4. Phân bố bênh tim do phổi và bênh tuần hoàn phổi 48

3.7.5. Phân bố nhổm rối loạn nhịp tim 49

3.7.6. Phân bố bệnh đông mạch 50

3.7.7. Phân bố bệnh tĩnh mạch 51

3.7.8. Phân bố bệnh tim bẩm sinh 52

Chương 4: BÀN LUẬN 53

4.1. Tình hình chung của bệnh nhân 53

4.2. Môt số yếu tố liên quan của các nhổm BTM chính 64

4.2.1. Liên quan tới tuổi, giới tính 64

4.2.2. Liên quan theo các tháng trong năm 66

KÊT LUẬN 69

ý KIÊN ĐỂ XUẤT 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Tìm hiểu đặc điểm mô hình bệnh tật ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Tim mạch Việt Nam trong thời gian từ năm (2003-2007). ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    TLCS.00136
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO