Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home1/zensea/public_html/thuvienykhoa.vn/connect.php on line 11
Đăng ký | Sitemap
 
Nghiên cứu xác định hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù u để ứng dụng trong kiếm nghiệm
 

Nghiên cứu xác định hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù u để ứng dụng trong kiếm nghiệm

Cây Mù u có tên khoa học là Calophyllum inophyllum L. Clusiaceae còn gọi là Hồ đồng, Khung tung, Khehyong, từ lâu đã được nhân dân ta sử dụng các bộ phận khác nhau như: hạt, dầu hạt, nhựa cây, rễ, lá để chữa một số bệnh. Có thể kể như: dầu ép từ hạt Mù u dùng chữa ghẻ, nấm tóc và các bệnh về da nói chung, chữa viêm dây thần kinh trong bệnh cùi, chống nhiễm khuẩn vết thương và bôi trị thấp khớp [2].
Tại Ân độ, toàn cây Mù u dùng làm thuốc chữa bệnh thấp khớp và các bệnh ngoài da. Nước ép dùng làm thuốc tẩy xổ và dầu hạt cũng được chỉ định dùng để trị bệnh thấp khớp và các bệnh về da như: bệnh ghẻ, bệnh herpes mảng tròn, bệnh da. Vỏ cây dùng chữa xuất huyết nội và là một chất làm se. Tại Buso và Papua New Guinea, nhựa mủ từ lá được pha loãng với nước và dung dịch này được bôi lên mắt bị kích ứng. Chất gôm làm thuốc gây nôn và thuốc tẩy xổ [9].
Tổng quan về cây Mù u cho thấy có các thành phần hóa học thuộc nhóm coumarin, xanthon, ílavonoid, dẫn xuất chromanon, triterpen, steroid chứa trong nhiều bộ phận khác nhau như: lá, quả, hạt, phần tiếp xúc với không khí, vỏ rễ, gỗ. Trong đó các hợp chất phenol thuộc nhóm coumarin, xanthon, ílavonoid và neoílavonoid được nghiên cứu có các tác dụng sinh học đáng kể như: kháng virus, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, chống ung thư, chống oxy hóa [9], [43]. Cụ thể các inophyllum B và P có tác dụng ức chế HIV-1 Reverse Transcriptase và hoạt tính kháng HIV-1 trong môi trường nuôi cấy tế bào [21], hoặc gần đây tại Pháp, các nhà khoa học đã xác định trong nhựa tách từ dầu Mù u trồng ở Polynesia thuộc Pháp một số coumarin thuộc các họ: inophyllum, calanolid, inocalophyllin và tamanolid trong đó đáng quan tâm nhất là calophyllolid, chất có tác dụng ngăn chặn ung thư bằng cách ức chế elastase [101]. Do có nhiều chất có hoạt tính sinh học như vậy, các bộ phận của cây Mù u là đối tượng có tiềm năng rất lớn sử dụng làm thuốc và trong nghiên
cứu phát hiện các chất làm thuốc.
Tại Việt Nam, Mù u khai thác bằng cách đập quả bỏ vỏ, lấy hạt để ép dầu. Tinh chế dầu thô bằng cách loại nhựa để thu được dầu Mù u dược dụng. Nhựa loại ra khi tinh
chế dầu Mù u và vỏ quả Mù u Việt nam chưa được nghiên cứu để sử dụng. Dầu Mù
u được dùng riêng hoặc phối hợp với các dược liệu khác sử dụng rộng rãi để trị
bỏng, viêm loét da, làm mau lành các vết thương...
Về mặt tiêu chuẩn hóa thì chỉ tiêu định tính dầu Mù u theo dược điển Việt Nam 4 chưa đủ đặc hiệu và khôn g dễ thực hiện do chưa có dầu Mù u chuẩn hoặc chất chuẩn đối chiếu [1]. Các dược điển: Hoa kỳ 2012, Anh 2013, châu Âu 7.0, Nhật 2006, Quốc tế 4, Trung quốc 2010 đều chưa thấy có chuyên luận về các bộ phận dùng cũng như các chế phẩm từ dược liệu Mù u.
Tiêu chuẩn cơ sở của dầu Mù u cũng như các chế phẩm từ dầu Mù u này tuy đã có nhưng chưa đáp ứng với các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu của tổ chức Y tế thế giới (GMP-WHO) [121] mà Bộ Y tế đã đưa ra lộ trình áp dụng kể từ ngày 01/01/2014 vì không có chỉ tiêu xác định thành phần có hoạt tính hoặc chất điểm chỉ do thiếu chất chuẩn đối chiếu và phương pháp phân tích, kiểm nghiệm tin cậy.
Tại Việt nam, ngoài công trình của tác giả Trần Thanh Thạo về phân lập và xác định cấu trúc của calophyllolid từ hạt cây Mù u mọc tại Việt Nam [5], có rất ít công trình nghiên cứu xác định hợp chất phenol từ nhựa loại bỏ khi tinh chế dầu Mù u cũng như vỏ quả Mù u.
Vì vậy, đề tài: “Nghiên cứu xác định hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù u để ứng dụng trong kiếm nghiệm” được thực hiện với các mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau:
-     Nghiên cứu xác định hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù u mọc ở Việt Nam bằng một số kỹ thuật sắc ký và phổ nghiệm để chọn chất điểm chỉ dùng trong kiểm nghiệm nguyên liệu và chế phẩm từ dược liệu Mù u.
-     Nghiên cứu thiết lập 01 chất chuẩn đối chiếu để định tính và 01 dùng cho định lượng trong số các hợp chất phenol phân lập được.
-     Ứng dụng chất chuẩn đối chiếu đã thiết lập để kiểm nghiệm nguyên liệu và chế phẩm từ dược liệu Mù u. 
Để đạt được các mục tiêu trên, chúng tôi đã tiến hành các nội dung sau đây:
-    Xây dựng quy trình chiết xuất một số hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù u.
-    Phân lập, tinh chế và xác định cấu trúc một số hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù u.
-    Xây dựng bộ dữ liệu nhận dạng chất chuẩn đối chiếu, các chỉ tiêu chất lượng và phương pháp phân tích để đánh giá chất lượng của chất chuẩn đối chiếu.
-    Xây dựng và thẩm định một số phương pháp xác định chất điểm chỉ để ứng dụng trong kiểm nghiệm nguyên liệu và chế phẩm từ dược liệu Mù u.
Việc nghiên cứu xác định các hợp chất phenol và ứng dụng trong kiểm nghiệm này cũng nhằm mở ra triển vọng khai thác, tận thu bằng cách xác định giá trị của nhựa cũng như vỏ quả là những phần được xem là dư phẩm trong quá trình sản xuất dầu Mù u dược dụng.

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa    i
Lời cam đoan    ii
Mục lục    iii
Danh mục    các ký hiệu,    các chữ viết tắt    iv
Danh mục    các bảng    vii
Danh mục    các hình,    biểu    đồ,    sơ    đồ, đồ thị    ix
MỞ ĐẦU    1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU    4
1.1.    Sơ lược về cây Mù u    4
1.2.    Sơ lược về hợp chất phenol    13
1.3.    Tình hình nghiên cứu về hợp chất phenol từ quả Mù u    16
1.4.    Một số phương pháp phân tích    hợp    chất phenol từ Mù u    19
1.5.    Một số khái niệm về chất chuẩn    đối chiếu    21
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    26
2.1.    Đối tượng    26
2.2.    Nguyên vật liệu    26
2.3.    Dung môi, hóa chất và thiết bị thí nghiệm    27
2.4.    Phương pháp nghiên cứu    29
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    41
3.1.    Nghiên cứu xác định hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù    u    41
3.2.    Thử tác dụng kháng khuẩn các cao chiết từ nhựa và vỏ quả Mù u    44
3.3.    Phân lập các hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù u    45
3.4.    Xác định cấu trúc các hợp chất phenol phân lập được    48
3.5.    Nghiên cứu thiết lập chất chuẩn đối chiếu    61 
3.6.    Xây dựng và thẩm định phương pháp GC-MS xác định calophyllolid trong cao
methanol chiết từ nhựa Mù u (Phương pháp 1)    76
3.7.    Xây dựng và thẩm định phương pháp GC-MS xác định calophyllolid trong vỏ quả Mù
u (Phương pháp 2)    83
3.8.    Xây dựng và thẩm định phương pháp HPLC-DAD định lượng calophyllolid trong chế
phẩm dầu Mù u Inopilo    89
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN    96
4.1.    Chiết xuất hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù u    96
4.2.    Thử tác dụng kháng khuẩn các cao chiết từ nhựa và vỏ quả Mù u    97
4.3.    Phân lập hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù u    97
4.4.    Xác định cấu trúc hợp chất phenol phân lập được bằng phương pháp phổ nghiệm    98
4.5.    Xác định thành phần hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù u    102
4.6.    Thiết lập chất chuẩn đối chiếu    106
4.7.    Các phương pháp ghép nối sắc ký-phổ nghiệm xác định hợp chất phenol trong nhựa, vỏ
quả Mù u và thuốc từ Mù u    108

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ    110
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Nghiên cứu xác định hợp chất phenol từ nhựa và vỏ quả Mù u để ứng dụng trong kiếm nghiệm ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    QUANGTHU.00009
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO