Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home1/zensea/public_html/thuvienykhoa.vn/connect.php on line 11
Đăng ký | Sitemap
 
Nghiên cứu sản xuât kháng nguyên streptolysin o, sử dụng trong chan đoán thấp tim và viêm cầu thận cấp ở trẻ em
 

Nghiên cứu sản xuât kháng nguyên streptolysin o, sử dụng trong chan đoán thấp tim và viêm cầu thận cấp ở trẻ em

*Đóng góp thứ nhất là: lưu giữ chủng liên cầu nhóm A trong môi trường BHI và huyết thanh ngựa với thời gian dài hơn các phương pháp hiện đang sử dụng.
Liên cầu nhóm A cũng giống như một số vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp khác rất dễ chết khi ra khỏi cơ thể. Trong bệnh phẩm liên cầu nhóm A chỉ tồn tại trong vòng 3 giờ. Trong môi trường nuôi cấy thích hợp liên cầu nhóm A cũng chỉ tổn tại được 48 giờ. Đề án lưu giữ nguồn gen vi sinh vật y học, giữ trong môi trường BHI glyxerol 20% ở điều kiện - 70°c cũng chỉ giữ được 1-2 tháng.
Xuất phát từ mục tiêu của đề tài: sản xuất kháng nguyên streptolysin o, do đó vấn đề đặt ra là: làm thế nào để giữ được chủng chuẩn phục vụ cho sản xuất kháng nguyên streptolysin o? Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được môi trường và điều kiện tối ưu giữ chủng liên cầu nói chung và chủng liên cầu nhóm A chuẩn C203S sử dụng trong sản xuất kháng nguyên streptolysin o, đó là môi trường BHI và huyết thanh ngựa( tỷ lệ huyết thanh ngựa 50% với môi trường) ở điều kiện bảo quản -70°c. Kết quả theo dõi của đề tài đã cho thấy:chủng liên càu nhóm A C203S đã được lưu giữ ở điều kiện trên từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 6 năm 2004 vẫn sống và không có sự thay đổi về đặc điểm sinh học. Đây là một vấn đề mới, đáp ứng nhu cầu giữ chủng liên cầu nhóm A phục vụ sản xuất kháng nguyên streptolysin o nói riêng và giữ chủng liên cầu nhóm A trong đề án lưu giữ nguồn gen vi sinh vật Y học.
*Đóng góp thứ hai là: đưa ra được các bước cụ thể hoá quy trình và áp dụng sản xuất thành công kháng nguyên streptolysin o dưới dạng lỏng ở Việt Nam.
Hiện nay nhu cầu sử dụng phản ứng ASLO trong chẩn đoán rất lớn. Việc sản xuất kháng nguyên streptolysin o và đưa ra được các bước cụ thể hoá quy trình để các cơ sở có điều kiện ứng dụng sản xuất thay thế kháng nguyên streptolysin 0 nhập ngoại với giá thành cao là một nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn.
b.    sản    phẩm cụ thể:
-Đưa ra công thức môi trường BHI huyết thanh ngựa 50% và các điều kiện tối ưu sử dụng giữ chủng liên cầu nhóm A.
-Đưa ra được các bước cụ thể hoá và các điều kiện tối ưu trong quy trình sản xuất kháng nguyên streptolysin o do TCYT thế giới khuyến cáo.
-Áp dụng quy trình đã được cụ thể hoá với các điều kiện tối ưu, sản xuất thành công kháng nguyên streptolysin o với hiệu giá 1:16 đã được Trung tâm Kiểm định Vacxin và các Chế phẩm sinh học Quốc Gia ghi nhận kết quả.
c.    Hiệu    quả về kinh tế:
-Hiện nay các bệnh viện tuyến Trung ương và một số cơ sở phòng thấp vẫn sử dụng kháng nguyên streptolysin o của nước ngoài với giá thành cao: sản phẩm của Mỹ, Pháp giá 42.000 đông/1 mẫu xét nghiệm, sản phẩm Humatex ASO của Đức chỉ bán định lượng được nồng độ kháng thể kháng streptolysin o là 200 đơn vị, giá thành cũng 10.000 đồng/ 1 mẫu xét nghiệm. Kháng nguyên streptolysin o chúng tôi sản xuất giá chỉ khoảng 500-3000 đồng/ 1 mẫu xét nghiêm tuỳ thuộc sử dụng môi trường tổng hợp hay môi trường tự điếu chế.
d.    Hiệu    quả về xã hội:
Hiện nay thấp tim là một trong những bệnh tim mắc phải thường gặp ở lứa tuổi học sinh và cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh tim mạch dẫn đến tử vong phổ biến nhất ở lứa tuổi dưới 40- Hậu quả nặng nề này không những bệnh nhân gánh chịu mà còn là gánh nặng đối với xã hội. Vì vậy việc sản xuất thành công kháng nguyên streptolysin o để cung cấp cho nhu cầu chẩn đoán, cũng như phòng thấp cấp, nhằm làm giảm tỷ lệ mắc thấp tim và bệnh tim do thấp, cũng như giảm viêm cầu thận cấp ở trẻ em trong tương lai là một việc làm rất có ý nghĩa thực tiễn.
2.    ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ĐỂ TÀI ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỂ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
a.    Tiến độ: Đề tài dự kiến tiến hành từ tháng 7/2001, nhưng mãi tới tháng 5 năm 2002 mới hoàn thiện việc phê duyệt đề cương và cuối năm 2002 mới được cấp kinh phí. Song chúng tôi đã cố gắng vay mượn các đề tài khác như (đề án lưu giữ nguồn gen Vi sinh vật Y học) để tiến hành đề tài và hoàn thành đúng thời gian dự kiến trong bản đề cương (tháng 6/2004).
b.    Thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đề ra: Kết quả của đề tài đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mục tiêu đề ra. Chúng tôi đã nghiên cứu đưa ra được các bước cụ thể hoá và các điều kiện tối ưu trong quy trình khuyến cáo của TCYTTG. Áp dụng quy trình, sản xuất thành công kháng nguyên streptolysin o. sản phẩm đã được Trung tâm Kiểm định vacxin và các chế phẩm sinh học Quốc gia kiểm định hiệu giá kháng nguyên đạt 1:16 cao hơn so với mức quy định cần đạt trong quy trình khuyến cáo(l:8).
Ngoài ra chúng tôi đã nghiên cứu sản xuất kháng nguyên treptolysin o từ môi trường tự điều chế từ những nguyên liệu trong nước(theo khuyến cáo của Kalbak ), thay thế môi trường tổng hợp Todd- Hewith và BHI giá thành đắt hơn. Đây là một khuyến cáo có giá trị về kinh tế để các cơ sờ sản xuất kháng nguyên streptolysin o sau này tham khảo áp dụng, giúp hạ giá thành sản phẩm khi sản xuất hàng loạt.
c.    Đánh giá việc sử dụng kinh phí:
-Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 120 triệu đồng.
-Trong đó kinh phí SNKH: 120 trịệu đồng.
-Kinh phí của đề tài chỉ đủ chi trả thuê khoán nhân công ngoài giờ và nguyên vật liệu tiêu hao, kiểm định sản phẩm, mua 2 phễu lọc và máy hút chân không, còn các máy móc khác phục vụ nghiên cứu là của bộ môn Vi sinh Y học và phòng Xét nghiệm Trung tâm,Trường Đại hoc Y Hà Nội. -Toàn bộ kinh phí đã được thanh quyết toán
NỘI DUNG    TRANG
PHÂN A : Tóm tắt kết quả nổi bật của đề tài    1
PHẢN B : Nội dung báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu    2
c
l.ĐẶT VẤN ĐÊ    5
2. TỎNG QUAN   
2.1. Liên cầu nhóm A   
2.1.2. Khả năng gây bệnh của liên cầu nhóm A    7
2.1.3. Độc tố streptolysin 0    8
2.2. Phản ứng ASLO    10
2.3. Tình hình sản xuất kháng nguyên streptolysin o trên   
thế giới và Việt Nam    11
3. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN   
cúu   
3.1. Đối tượng    14
3.2. Vật liệu    14
3.3. Phương pháp nghiên cứu    15
4. KẾT QUẢ NGHIEN cúu   
4.1. Kêt quả nghiên cứu các điều kiện giữ chủng liên cầu   
nhóm A C203S    20
4.2. Kết quả sản xuất kháng nguyên streptolysin o    22
4.3. Nghiên cứu hiệu quả sản xuất kháng nguyên    31
streptolysin 0 trên các môi trường khác nhau   
5. BÀN LƯẠN   
5.1. Bàn luận về các điều kiện giữ chủng liên cầu nhóm A    34
5.2. Bàn luận về kỹ thuật tách chiết kháng nguyên   
streptolysin 0    36
5.3. Bàn luận về hiệu giá kháng nguyên streptolysin o   
tự sản xuất    40
5.4. Bàn luận về môi trường sử dụng trong nuôi cấy   
liên cầu nhóm A 6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ    41
    43
TÀI LIỆU THAM KHẢO   
PHỤ LỤC   

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Nghiên cứu sản xuât kháng nguyên streptolysin o, sử dụng trong chan đoán thấp tim và viêm cầu thận cấp ở trẻ em ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    TLCS.01206
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO