Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home1/zensea/public_html/thuvienykhoa.vn/connect.php on line 11
Đăng ký | Sitemap
 
Hướng dẫn đọc điện tim ( GS-TS Đỗ Trần Trinh )
 

Hướng dẫn đọc điện tim ( GS-TS Đỗ Trần Trinh )

Cuốn sách Hướng dẫn đọc điện tim được GS.TS.Trần Đỗ Trinh nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch và TS. Trần Văn Đồng biên soạn. 

Khoa học về dòng điện tim đã có bao nhiêu tiến triển trong nhiều năm tháng nên cuốn sách luôn được tái bản và bổ sung rất nhiều lần, luôn cập nhật kiến thức mới nhất hiện đại, hoàn chỉnh và những điều thực tế cần biết nhất chủ yếu là các dấu hiệu để cho các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch và các chuyên khoa khác có thể đọc được chính xác các điện tim đồ. 

Tuy có đưa kiến thức mới nhất vào nhưng Tác giả vẫn trình bày nội dung sáng sủa, dễ hiểu và đơn giản nhất để trình bày những vấn đề thực tế nhất của điện tâm đồ sao cho có thể sử dụng có hiệu quả cao vào lâm sàng tim mạch. Tuy đơn giản, nó vẫn đảm bảo được tính hiện đại và hoàn chỉnh rút ra từ cuốn sách lớn "Điện tâm đồ trong lâm sàng".

MỤC LỤC

CHƯƠNG MỘT............................................................................................................................8

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN............................................................................................8


PHƯƠNG PHÁP GHI ĐIỆN TÂM ĐỒ.................................................................................8


ĐỊNH CHUẨN.........................................................................................................................9


CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN HỌC CỦA TIM..........................................................................11


SỰ HÌNH THÀNH ĐIỆN TÂM ĐỒ.....................................................................................11


Mắc điện cực......................................................................................................................12


NHĨ ĐỒ...................................................................................................................................12


THẤT ĐỒ...............................................................................................................................13


A- KHỬ CỰC.....................................................................................................................13


B- TÁI CỰC.......................................................................................................................15


TRUYỀN ĐẠT NHĨ THẤT..................................................................................................16


CÁC CHUYỂN ĐẠO THÔNG D ỤNG................................................................................17


ĐIỆN TRƯỜNG TIM........................................................................................................17


KỸ THUẬT ĐẶT CÁC ĐIỆN CỰC VÀ CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN..........................17


CÁCH ĐẶT CÁC CHUYỂN ĐẠO......................................................................................18


CÁC CHUYỂN ĐẠO MẪU.............................................................................................18


CÁC CHUYỂN ĐẠO ĐƠN CỰC các chi..................................................................20


CÁC CHUYỂN ĐẠO TRƯỚC TIM................................................................................21


CÁC CHUYỂN ĐẠO KHÁC...........................................................................................23


CHƯƠNG HAI............................................................................................................................25


HƯỚNG DẪN ĐỌC MỘT ĐIỆN TÂM ĐỒ........................................................................25


CÁCH PHÁT HIỆN CÁC SAI LẦM KHI GHI ĐIỆN TÂM ĐỒ......................................26


A- GHI ĐIỆN TÂM ĐỒ SAI LẦM..................................................................................26


B- MÁY ĐIỆN TIM KHÔNG CHÍNH XÁC..................................................................27


C- CÁC ẢNH HƯỞNG TẠP BÊN NGOÀI....................................................................28


TÍNH TẦN SỐ TIM...............................................................................................................30


1. Dùng thước tần số..........................................................................................................30

2. Dùng bảng tần số............................................................................................................31

3. Dùng công thức tầ n số...................................................................................................31

TRỤC ĐIỆN TIM - CÁCH XÁC ĐỊNH TRỤC ĐIỆN TIM..............................................32

TAM TRỤC KÉP BAYLEY.............................................................................................33

Vòng tròn đánh mốc...........................................................................................................33

Luận thuyết hình chiếu.......................................................................................................34

Tìm trục điện tim, góc a....................................................................................................34

TRỤC ĐIỆN TIM BÌNH THƯỜNG.....................................................................................35

TRỤC ĐIỆN TIM BỆNH LÝ................................................................................................36

Trục phải.............................................................................................................................36

Trục trái...............................................................................................................................37

CÁC TƯ THẾ ĐIỆN HỌC CỦA TIM..................................................................................38

Phân loại các tư thế điện học của tim................................................................................38

Tim xoay xung quanh trục ngang......................................................................................40

TƯ THẾ ĐIỆN HỌC CỦA TIM TRONG TRƯỜNG HỢP BÌNH THƯỜNG VÀ BỆNH LÝ....................................................................................................................................................41

Ở người bình thường..........................................................................................................41

Ở người có bệnh tim...........................................................................................................41

PHÂN TÍCH HÌNH DẠNG CÁC SÓNG.............................................................................42

SÓNG P...................................................................................................................................44

SÓNG P BÌNH THƯỜNG.....................................................................................................44

Hình dạng và biên độ.........................................................................................................44

Thời gian.............................................................................................................................45

SÓNG P BỆNH LÝ................................................................................................................45

1. Khi P bị biến dạng..........................................................................................................45

2. P âm ở D1, aVL, V5, V6.................................................................................................45

3. P thay đổi hình dạ ng trên cùng một chuyển đạo..........................................................45

4. P cao > 2,5mm và nhọn.................................................................................................45

5. P rộng (> 0,12s)..............................................................................................................45

6. Khi P biến mất (P đồng điện)........................................................................................45

KHOẢNG PQ.........................................................................................................................46
Cách đo...............................................................................................................................46

Khoảng PQ bình thường.........................................................................................................47

Khoảng PQ bệnh lý.................................................................................................................47

1. PQ dài ra.........................................................................................................................47

2. PQ bị “đứt”.....................................................................................................................48

3. PQ ngắn hơn bình thường (< 0,12s)..............................................................................48

PHỨC BỘ QRS......................................................................................................................49

MÔ TẢ KÝ HIỆU VÀ ĐO ĐẠC CÁC SÓNG................................................................49

PHỨC BỘ QRS BÌNH THƯỜNG........................................................................................52

Ở các chuyển đạo ngoại biên.............................................................................................52

Ở các chuyển đạo trước tim...............................................................................................53

Thời gian.............................................................................................................................54

PHỨC BỘ QRS BỆNH LÍ.....................................................................................................55

ĐOẠN ST................................................................................................................................57

Vị trí của ST có thể là:.......................................................................................................57

ĐOẠN ST BÌNH THƯỜNG..................................................................................................59

ĐOẠN ST BỆNH LÝ.............................................................................................................59

SÓNG T...................................................................................................................................60

Biên độ................................................................................................................................61

SÓNG T BÌNH THƯỜNG.....................................................................................................61

SÓNG T BỆNH LÝ................................................................................................................62

KHOẢNG QT.........................................................................................................................65

Khoảng QT bình thường....................................................................................................65

Khoảng QT bệnh lý............................................................................................................66

SÓNG U..................................................................................................................................67

Sóng U bệnh lý...................................................................................................................67

CHƯƠNG BA.............................................................................................................................68

TẬP HỢP THÀNH HỘI CHỨNG.............................................................................................68

TĂNG GÁNH NHĨ TRÁI......................................................................................................68

TĂNG GÁNH NHĨ PHẢI......................................................................................................69

TĂNG GÁNH HAI NHĨ........................................................................................................69
TĂNG GÁNH THẤT TRÁI..................................................................................................70

Ở các chuyển đạo trước tim...............................................................................................70

Ở các chuyển đạo ngoại biên.............................................................................................71

Đoạn STT............................................................................................................................71

TĂNG GÁNH THẤT PHẢI..................................................................................................72

Ở các chuyển đạo trước tim...............................................................................................72

Ở các chuyển đạo ngoại biên.............................................................................................73

Đoạn STT............................................................................................................................73

TĂNG GÁNH HAI THẤT....................................................................................................73

BLỐC NHÁNH......................................................................................................................74

Blốc nhánh trái hoàn toàn.......................................................................................................74

QRS ở chuyển đạo trước tim.............................................................................................75

QRS ở chuyển đạo ngoại biên...........................................................................................75

Đoạn STT............................................................................................................................75

Blốc nhánh trái không hoàn toàn...........................................................................................76

CÁC CHỨNG PHỐI HỢP.....................................................................................................76

Blốc nhánh phải hoàn toàn.....................................................................................................76

QRS ở chuyển đạo trước tim.............................................................................................76

QRS ở chuyển đạo ngoại biên...........................................................................................77

Đoạn STT............................................................................................................................77

Blốc nhánh phải không hoàn toàn.........................................................................................77

Các chứng phối hợp................................................................................................................78

Dày thất phải.......................................................................................................................78

Dày thất trái........................................................................................................................78

Bệnh mạch vành.................................................................................................................78

Các hình thái blốc khác..........................................................................................................78

HỘI CHỨNG WOLF - PARKINSON - WHITE (W-P-W)...............................................79

Triệu chứng (Hình 52).......................................................................................................79

BỆNH MẠCH VÀNH................................................................................................................80

CÁC DẤU HIỆU....................................................................................................................80

1. Thiếu máu (Ischemia)....................................................................................................80
2. Tổn thương (Injury).......................................................................................................80

3. Hoại tử (necrosis)...........................................................................................................80

CÁC TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN BỆNH MẠCH VÀNH..............................................80

Sóng Q................................................................................................................................80

Đoạn ST..............................................................................................................................81

Sóng T .................................................................................................................................81

NHỒI MÁU CƠ TIM.............................................................................................................81

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA NHỒI MÁU..................................................................................82

CÁC LOẠI NHỒI MÁU........................................................................................................83

1. Nhồi máu trước vách (antero - septal infarction)........................................................83

2. Nhồi máu trước - bên (Lateral wall infarction)...........................................................84

3. Nhồi máu sau - dưới (Posterior infarction)..................................................................84

4. Nhồi máu dưới nội tâm mạc (thất trái) (Subendocardial infarction):.........................84

NHỒI MÁU CÓ THÊM BLỐC NHÁNH............................................................................85

CƠN ĐAU THẮT NGỰC.....................................................................................................85

Ngoài cơn đau.....................................................................................................................86

Trong cơn đau.....................................................................................................................86

HỘI CHỨNG TRUNG GIAN...............................................................................................86

NGHIỆM PHÁP GẮNG SỨC...............................................................................................87

CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM.................................................................................................87

Phương pháp tìm sóng P....................................................................................................88

NHỊP XOANG........................................................................................................................89

CHỦ NHỊP LƯU ĐỘNG.......................................................................................................90

BLỐC XOANG NHĨ..............................................................................................................90

NHỊP BỘ NỐI, THOÁT BỘ NỐI, PHÂN LY NHĨ THẤT................................................91

NHỊP NÚT..............................................................................................................................91

PHÂN LY NHĨ - THẤT........................................................................................................91

THOÁT BỘ NỐI....................................................................................................................92

NGOẠI TÂM THU................................................................................................................93

NGOẠI TÂM THU THẤT....................................................................................................93

NGOẠI TÂM THU TRÊN THẤT........................................................................................94
NHỊP NHANH KỊCH PHÁT.................................................................................................96

NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT.........................................................................96

Triệu chứng (Hình 64):.....................................

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Hướng dẫn đọc điện tim ( GS-TS Đỗ Trần Trinh ) ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    GIAOTRINH.0030
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO