Đăng ký | Sitemap
 
Đánh giá thực trạng và biến động theo thời gian (1976 - 1996) nhiễm giun đũa (Ascaris lumbricoides), giun tóc (Tricliuris (richiura), giun móc/mỏ (Ancylostoma duodenale/Necator americanus) ở tỉnh Quảng Ninh
 

Đánh giá thực trạng và biến động theo thời gian (1976 - 1996) nhiễm giun đũa (Ascaris lumbricoides), giun tóc (Tricliuris (richiura), giun móc/mỏ (Ancylostoma duodenale/Necator americanus) ở tỉnh Quảng Ninh

Trong quá khứ cũng như hiện tại, bệnh giun đường ruột (giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ) đã và dang gây nên những tổn hại vể sức khoẻ và dời sống cho con người. Mội số lài liệu thống kê và những thông báo của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) dã khẳng đinh sự tác hại lớn lao của bệnh giun dường ruột đối với nliAn loại - một loại bệnh mà lừ lâu đã từng phổ biến, mang tính toàn cáu. ở các nước có khí hậu nóng ẩm, đời sống kinh tế thấp bệnh giun dường ruột có cơ hội phát triển mạnh hơn.

Lịch sử đã ghi nhận vào năm 1946, trên thế giới có 3/4 số dân bị mắc bệnh giun sán 1331. 40 năm sau (1986), WHO tliông báo hàng năm den thố giới số người clìêì do giun dũa là 20.000 người, do giun móc Ifi 50.CM)() liến 60.000 người và cỏ nhạn định trong 20 bệnh hàng dầu, giun cĩíla, giun móc/mỏ là một (rong những nguyên Iihnn gíìy lử vong nhiều nhai I ! 31. Dell năm 1995 thế giới vẫn CÒM 214 n iệu người nhiễm giun đfm, 133 hiệu người nhiễm giun tổc và 96 triệu người nhiễm giun móc/mỏ [ 120].

Hiện nay, bệnh giun dường ruộl (giun (lũa, giun lóc, giun móc/mó) vẫn Còn ở hầu hết các châu lục trên thế giới. Cơ cấu tỷ lệ nhiễm các loài giun dũa, giun lóc, giun móc/mỏ luỳ thuộc vào lừng vùng, lừng khu vực cỏtlịỉỉ lý, khí hâu và điểu kiện kinh tế, vãn lioá khác nhau... 111, |6I|. Như vạy, phòng chống bệnh ký sinh (rùng đường ruột vừa gắn chặt với những nét đặc (hù cùa mỗi quốc gia, vừa mang lính phổ biến toàn cẩu. Trong I lội nghị ký sinh trùng châu Á lẩn tliír 16 (Tokyo - Nhạt Bản, 7/1994), nhiều tác giả dã đề cập tới vấn đồ phòng chống bệnh giun sán, môi trường và giáo (lục sức khoe... [541. Các nhà nghiên cứu VC bệnh ký sinh trùng đường ruột, nhỉìi là giun dua, giun lóc, giun móc/mỏ lliuộc nhóm giun sán líìy Iruyển qua đấl (g?ohclminlh) đòi hỏi cán dược diều tra nghiên cứu trên phạm vi lộng với nhiều phương diện khác nhau...

Việt Nam là nước có khí hậu nóng, ẩm quanh nãĩìi tạo diổu kiện thuận lợi đẻ trứng giun dường ruột lổn tại và phát triển. Đay lù mội Hong những quốc gia cỏ nẻn nông nghiệp lúa I1ƯỚC, có lập quán chăm bón lúíi vil rau II1ỈUI bằng phân người. Nhiổu vùng nông nghiệp còn sử (lụng phAiì người chưn dược xử lý (rong canil lác, clà lạo ra những vùng dất bị ỏ nliiỏm hứng giun. Vì thế, lililí trạng nhiễm giun dường ruồi ở người là phổ hiến và trám trọng |36|.

Năm 1998, theo ước tính ờ Việt Nam số người nhiễm giun đũa có khoảng 60 triệu, giun tóc 40 triệu, giun móc là 40 triệu người. Nhiều vùng ỏ iniẻn Rắc, số người bị nhiỗm cùng lúc 2 - 3 loài giun có (hổ lên lới 60% 70% |8|. ĐAy là 11ÌỘI trong nỉiững nguyên iihAn gAy bộiìh làm lổn hại Iiilhicm trọng sức khoẻ cỉia nhân dân trong cả nước, đặc biột là dối với lứn luổi lie cm. Đã (lốn lúc chương trình phòng chống bệnh giun sán ớ Việl Nmn Cĩìn dược triển khai toàn diện trong phạm vi cả lìirớc, mà ctiổm khởi (líìu là lổ chức các cuộc dieu Ira, khảo sát vể dịch lỗ Ỉ1ỌC, bệnh học, nghiên cứu và (lịnh ra dược mồ hình hoàn thiên phòng chống giun sán Irôn toìm cộng (lồng nói chung Vit ở lừng địa phương (tỉnh, huyện) nói riêng.

Quáng Ninh, địa bàn mà luận án nàyđề cập tới, nằm ớ vùng Đông Bắc Việt Nam. đây là tỉnh có nhiều vùng điều khí hậu. Nét dặc thù của Quàng Ninh là một tỉnh công nghiệp khai thác than, một tinh có tất cả các yếu lố hội tụ của Việl Nam thu nhỏ, với rừng núi, hài đảo, biển, đồng bằng. Ihỉinh phố VÌI thị xã. Diéu lia nắm íliực hạng Vil lìm ra Cịiiy luật biến dộng nhicm giun (lổ lighten cứu vé mô hình phòng chống giun sán ờ Quàng Ninh sẽ hcì sức có ý nghĩa dối với chương trình phòng chống bệnh giun sán nén pỉụun vi cả nước. Cũng chính vì thế, ngay lừ llìẠị) niên 60 và 80 của thô' kỷ 20, nhiều tác già dã liến hành (lieu Ira (ình hình nhiêm giun dường ruộl ờ mội sỏ' điếm dân cư trong tỉnh Quàng Ninh với những mục đích khác nhau. Trong dó phải kể đến một số tác giả như Hoàng XuAn ổn (1964); Cao Văn Vũ (1972) Ihuộc Viện Sốt rél - Ký sinh trùng và Côn Irùng Hà Nội và một số tác giả của Trạm Sốl rél tỉnh Quàng Ninh (cũ).v.v...

Tuy nhiên, hơn 20 năm trở lại đây chưa có tác giả nào tập hợp (lược những số liêu hoàn chỉnh, có hệ thống về dịch tễ giun đường ruột ở Quảng Ninh. Từ thực  tế đòi hỏi cấp bách (này, chúng tôi đã tiến hành đề tài

"Đánh giá thực trạng và biến động theo thời gian (1976 - 1996) nhiễm giun đũa (Ascaris lumbricoides), giun tóc (Tricliuris (richiura), giun móc/mỏ (Ancylostoma duodenale/Necator americanus) ở tỉnh Quảng Ninh"

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Đánh giá thực trạng và biến động theo thời gian (1976 - 1996) nhiễm giun đũa (Ascaris lumbricoides), giun tóc (Tricliuris (richiura), giun móc/mỏ (Ancylostoma duodenale/Necator americanus) ở tỉnh Quảng Ninh ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LA.2000.00534
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO