Đăng ký | Sitemap
 
Đánh giá mức độ biểu hiện hip ở mô ung thư tuyến tiền liệt và mối liên quan đến các giai đoạn khác nhau của bệnh
 

Đánh giá mức độ biểu hiện hip ở mô ung thư tuyến tiền liệt và mối liên quan đến các giai đoạn khác nhau của bệnh

Cùng với tuổi già, tần suất mắc u phì đại TTL và quá trình ung thư hóa mô TLT lành tính đều gia tăng. Sự phát triển của ung thư là do tăng sinh không  kiểm  soát  được  của  cả  tế bào  biểu  mô và mô đệm TTL. Ung thư TTL là loại ung thư phổ biến ở nam giới. Theo các thống kê ở Mỹ, ung thư TTL là  nguyên  nhân  thứ  2 gây  tử  vong cho nam giới trên  50 tuổi  [2]. Nghiên  cứu  mổ  tử  thi trên  đối tượng nam giới ở độ tuổi 80 cho thấy 90% các trường  hợp  có  u phì đại  TTL và  trên  70% là  có biểu  hiện  của  ung thư nhưng không  được  phát hiện khi còn sống [3]. Bên cạnh những thay đổi ác tính rõ của TTL còn có sự tăng sinh không xâm lấn của  tế  bào  biểu  mô  TTL được  gọi  là  tân  sản  nội biểu  mô  (PIN độ  cao/noninvesive proliferation of epithelial cells within ducts). PIN độ cao được coi là tình trạng tiền ung thư và về mặt căn nguyên thì vùng  này  là  không  ổn  định nên  dễ  phát  triển thành ung thư. Tuy nhiên, không phải tất  cả các trường  hợp  PIN độ cao đều phát  triển  thành  ung

thư và nó được coi là một yếu tố nguy cơ cao cho sự phát sinh, phát triển bệnh. Một điều cần phải chú  ý  là  ung thư TTL thường  ít được  chẩn  đoán sớm  do bệnh  tiến  triển  thầm  lặng  và  không  có triệu chứng. Việc nghiên cứu ứng dụng dấu ấn ung thư nhằm chẩn đoán sớm là một việc hết sức có ý nghĩa trong điều  trị  và  tiên  lượng  ung thư  nói chung và ung thư tiền liệt tuyến nói riêng.

Heparan sulfate interacting protein (HIP) là protein màng tế bào có khả năng gắn đặc hiệu và chọn lọc với heparin/heparan sulfate, thông qua đó tham gia vào quá trình tương tác tế bào  - tế bào [4,5]. Một quá trình đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển, biệt hoá và di chuyển của tế bào. HIP được tổng hợp nhiều ở dòng tế bào biểu mô, nội mạc, không phát hiện được ở dòng tế bào sợi và tổ chức liên kết. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, HIP được tăng cường tổng hợp ở các dòng tế bào và mô ung thư ở cả mức độ mRNA và protein. Đặc biệt, mức độ tăng cường của HIP phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển và biệt hoá của tế bào

Heparansulphat Interacting Protein (HIP) tăng cường sao chép, biểu hiện ở một số dòng tế bào ung thư và liên quan đặc biệt đến giai đoạn phát triển, biệt hoá của các dòng tế bào này. Mục tiêu: (1) Đánh giá mức độ biểu hiện HIP ở mô ung thư tuyến tiền liệt; (2) Đánh giá tương quan với sự sao chép gen mã hóa protein này ở các giai đoạn phát triển của ung thư TTL. Phương pháp nghiên cứu: sử dụng kỹ thuật Western blot để đánh giá mức độ biểu hiện HIP ở: 11 mẫu mô ung thư, 2 mẫu PIN độ cao, 11 mẫu mô phì đại lành tính. Kết quả: Có sự khác biệt tương đối rõ về mức độ biểu hiện HIP ở 3 loại mô. Mức độ biểu hiện HIP ở mô PIN độ cao thấp hơn mô ung thư song cao hơn mô bình thường. Kết luận: mức độ biểu hiện HIP giữa mô phì đại lành tính, PIN độ cao và mô ung thư TTL có sự khác biệt rõ rệt theo thứ tự: mô ung thư > PIN > u xơ. Sự tăng cường biểu hiện của HIP tương đồng với mức độ sao chép mRNA ở cả 3 loại mô.
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Đánh giá mức độ biểu hiện hip ở mô ung thư tuyến tiền liệt và mối liên quan đến các giai đoạn khác nhau của bệnh ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    DTCCS01234
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO