Đăng ký | Sitemap
 
Chi tiết Ebook
 
Kaplan Tăng huyết áp Lâm sàng 10e

Kaplan Tăng huyết áp Lâm sàng 10e ( English Ebook )

Tủ sách:
Giá bìa
10000 VND
Thể loại:

Tim mạch

Hỗ trợ 1
Chat with Hotro 01
Số trang:
560 trang
Hỗ trợ 2
Chat with Hotro 01
Tác giả
Norman M. Kaplan


Hướng dẫn thanh toán

   

Tham khảo lâm sàng này được biên soạn bởi các chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới, cung cấp hướng dẫn có thẩm quyền,  được Hiệp hội Tăng huyết áp Hoa Kỳ xếp hạng là tham khảo về tăng huyết áp bán chạy nhất tại Mỹ năm 2006.

Tiến sĩ Kaplan đã tích hợp các khía cạnh phát hiện khoa học cơ sở mới nhất và dữ liệu các thử nghiệm lâm sàng và giới thiệu các khuyến nghị cập nhật, thực tế, dựa trên bằng chứng cho việc điều trị và phòng ngừa tất cả các dạng của Tăng huyết áp. Các thuật toán thông minh và các biểu đồ được cung cấp nhằm hỗ trợ cho các thầy thuốc lâm sàng trong việc ra quyết định.

Trong ấn bản thứ 10 này, cùng với tiến sĩ Kaplan còn có đồng biên tập mới, bác sĩ Ronald Victor, người sẽ cập nhật toàn bộ các khía cạnh nghiên cứu cơ sở về tăng huyết áp.
Ấn bản mới bao quát các phát triển mới trong cơ chế bệnh sinh của tăng huyết áp, các thảo luận về các ý nghĩa của việc theo dõi huyết áp ban đêm; Thông tin mới về mối quan hệ giữa ngừng thở thoáng qua lúc ngủ với huyết áp; Cập nhật  chẩn đoán cường Aldosteron nguyên phát; Và các thông tin chi tiết về các loại thuốc chống tăng huyết áp mới nhất, bao gồm các liệu pháp kết hợp thuốc.

TÓM TẮT
Kaplan's Clinical Hypertension
Norman M. Kaplan, Ronald G. Victor
List Price: $99
Hardcover: 560 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Tenth edition (November 23, 2009)
Language: English
ISBN-10: 1605475033
ISBN-13: 978-1605475035

Ebook cùng danh mục

Siêu Âm Tim Cập Nhật Chẩn Đoán
Chẩn đoán Mạch máu Không xâm lấn 2e
Springer CT Mạch máu Đa đầu dò, Đa dãy
Lilly, Sinh lý bệnh của Bệnh tim 5e
Các Bệnh lý của Động mạch chủ Ngực
Hutchison Các Nguyên lý của Siêu âm Tim
Bệnh lý của Hệ tĩnh mạch và Bạch huyết
Atlas Siêu âm Tim qua Thực quản 2e
Topol Giáo Trình Nội Tim mạch 3e
Các Khái niệm về Sinh Lý học Tim mạch 2e
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO