Đăng ký | Sitemap
 
Chi tiết Ebook
 
Atlas Mô học Chức năng và Lâm sàng 11e

Atlas Mô học Chức năng và Lâm sàng 11e ( English Ebook )

Tủ sách:
Giá bìa
$64.99
Thể loại:

Atlas và Phần mềm

Hỗ trợ 1
Chat with Hotro 01
Số trang:
496 trang
Hỗ trợ 2
Chat with Hotro 01
Tác giả
Dongmei Cui


Hướng dẫn thanh toán

   

 Atlas Mô học với tương quan chức năng và lâm sàng bao quát các chủ đề cơ bản về mô học, tích hợp những thông tin thiết yếu này với các khuyến nghị lâm sàng, và cung cấp nhiều cơ hội lựa chọn cho sinh viên ôn tập. Văn bản giải thích trong mỗi chương kết hợp với các chú giải hình ảnh mở rộng để cung cấp một cuốn atlas thực sự nên đọc.

Đây là một cuốn atlas tuyệt vời dành cho sinh viên y khoa và các bác sĩ y khoa. Mỗi bức ảnh  hiển vi được ghi chú một cách cẩn thận để nhấn mạnh các tính năng quan trọng. 
Những chú thích cho hình ảnh được lấp đầy với những thông tin ngắn gọn dễ hiểu. Những mối tương quan chức năng cung cấp cho sinh viên y khoa các thông tin lấy bệnh nhân làm trung tâm. Nếu bạn có kiến thức tốt về mô học, bạn sẽ thêm tự tin về bệnh học và lâm sàng. 
Cuốn atlas thú vị này có chứa thông tin mà sinh viên cần phải biết để hiểu được nền tảng của bệnh lý học và y học.

THÔNG TIN
Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations
Dongmei Cui, William Daley, Jonathan D. Fratkin, Duane E. Haines PhD, James C. Lynch, John P. Naftel, Gongchao Yang
Paperback: 496 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Pap/Psc edition (July 26, 2010)
Language: English
ISBN-10: 0781797594
ISBN-13: 978-0781797597


Ebook cùng danh mục

Atlas X-Quang Các Biến chứng của Nhồi máu Cơ tim
Atlas Soi Đại tràng, Kỹ thuật Thăm dò, Chẩn đoán Và Các Quy trình can thiệp
Atlas Giải phẫu Người 5e
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO